شناسایی عوامل کلیدی تجاری‌سازی موفق فناوری‌نانو

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه نانو کام (NanoCom)، برای شناسایی شاخص‌های کلیدی موفقیت در بهره‌برداری از تحقیقاتی رقابتی، تبادل نظر صنعتی مبتنی بر وب ارائه کرده است.

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه نانو کام (NanoCom)، برای شناسایی شاخص‌های
کلیدی موفقیت در بهره‌برداری از تحقیقاتی رقابتی، تبادل نظر صنعتی مبتنی بر وب
ارائه کرده است.

محور اصلی این تبادل نظر اینترنتی، بررسی بهترین مکانیزم‌های تجاری‌سازی فناوری‌نانو
است. نتایج این بررسی به صورت پیشنهاد در قالب سندی منتشر خواهد شد تا کمیسیون
اروپا در برنامه‌های عملیاتی FP7 و برنامه‌های توسعه‌ی تحقیقات و فناوری آتی
خود، برای شناسایی بهترین رویکردهای سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری‌نانو
بهره‌برداری کند.

پروژه نانو کام، در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری (FP7) کمیسیون
اروپا تامین مالی می‌شود. هدف از اجرای این برنامه، پر کردن شکاف بین تحقیقات
آزمایشگاهی و توسعه کاربردهای صنعتی فناوری‌نانو است.

هدف از انجام این مطالعه اینترنتی، شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی موفقیت
و موانع اصلی تجاری‌سازی کاربردهای مختلف فناوری‌نانو است.

کمیسیون اروپا با استفاده از نتایج این مطالعه، مکانیزم‌ها و رویکردهایی را
توسعه خواهد داد تا موانع تجاری‌سازی سریع محصولات ابداعی مبتنی بر فناوری‌نانو
را کاهش دهد.

پرسشنامه این تحقیق، ۴ بخش اصلی زیر را پوشش می‌دهد:

۱ – اطلاعات پیش‌زمینه: برای ارائه داده‌های ویژه مرتبط در مورد سازمان موردنظر؛

۲ – شاخص‌های موفقیت: برای درک بهتر پیامدهای مرتبط کسب و کاری ناشی از فعالیت‌های
موفقیت‌آمیز فناوری‌نانو؛

۳ – شاخص‌های موفقیت: برای کسب معرفت در زمینه موانع، معیارها و شاخص‌های
موفقیت مربوط به مهمترین فعالیت‌های فناوری‌نانو؛

۴ – موانع: ثبت مهمترین موانع پیش‌روی سازمان‌ها در زمینه فعالیت‌های مربوط به
فناوری‌نانو؛

علاقمندان می‌توانند برای پرکردن پرسشنامه به نشانی

http://www.webropol.com/P.aspx?id=413182&cid=34247436 مراجعه نمایند.