افتتاح مرکز تحقیقات فناوری‌نانو در ایرلند

وزیر امور کار و خدمات عمومی ایرلند، آزمایشگاه میکروسکوپ پیشرفته‌ (AML) این کشور را افتتاح نمود.

وزیر امور کار و خدمات عمومی ایرلند، آزمایشگاه میکروسکوپ پیشرفته‌ (AML) این کشور
را افتتاح نمود. دولت این کشور برای ساخت این آزمایشگاه مبلغ ۱۲ میلیون یورو سرمایه‌گذاری
کرده است.

AML یک مرکز تحقیقات علوم نانوی در سطح کلاس جهانی است که با داشتن ویژگی‌های منحصر
به فرد و قابلیت‌های برخی از پیشرفته‌ترین میکروسکوپ‌های دنیا، امکان انجام تحقیقات
جدید در حوزه‌های مختلف فناوری‌نانو را فراهم می‌کند.

همچنین این مرکز به کشور ایرلند این امکان را می‌دهد تا طرح‌های تحقیقاتی برتر دنیا
را در حوزه فناوری‌نانو انجام داده و امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این
حوزه فراهم می‌شود.

به گفته‌ی وزیر کار این کشور، افتتاح مرکز AML، مثال بارزی از نحوه‌ی تبدیل شدن
اقتصاد ایرلند به اقتصاد دانش‌محور و توانمندی آن برای انجام تحقیقات پیشرفته در
حوزه‌ی فناوری‌های نوظهوری چون فناوری‌نانو است.

مزایای مرکز AML برای کشور ایرلند عبارتند از:

• ارتقای همکاری بین صنعت و دانشگاه‌ها؛

• جذب سرمایه‌گذاران و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛

• حمایت از شرکت‌های مختلف برای توسعه‌ی محصولات جدید؛ و

• توسعه صادرات در حوزه فناوری‌های نوین.