حمایت از توسعه فناوری‌نانو با آگاهی از ریسک‌های آن

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حمایت از توسعه کاربردهای پزشکی و ارتقای فیزیکی مبتنی بر فناوری‌نانو زمانی افزایش می‌یابد که عامه مردم از ریسک‌ها و مزایای این فناوری نوظهور آگاهی داشته باشند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که حمایت از توسعه کاربردهای پزشکی و ارتقای فیزیکی مبتنی بر فناوری‌نانو زمانی افزایش می‌یابد که عامه مردم از ریسک‌ها و مزایای این فناوری نوظهور آگاهی داشته باشند. البته بر اساس این تحقیقات، این حمایت برای افرادی صدق می‌کند که حداقل از فناوری‌نانو آگاهی داشته باشند.

نتایج تحقیق جدید که توسط محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی و دانشگاه ایالتی آریزونا انجام شده است، نشان می‌دهد که بحث و بررسی ریسک‌ها، حمایت آن افرادی که تاکنون چیزی از فناوری‌نانو نشنیده‌اند را نیز تا حدودی افزایش می‌دهد.

تحقیق مذکور پیشنهاد می‌کند که محققان، صنایع و سیاست‌گذاران نباید از بیان ریسک‌ها و مزایای فناوری‌نانو هراس داشته باشند. همچنین براساس این تحقیق، هنگامی که مردم از کاربردهای فناوری‌نانو در ارتقای توانمندی‌های انسان آگاهی داشته باشند، از توسعه آن حمایت می‌کنند.

البته بیان ریسک‌های فناوری‌نانو برای تمام اقشار مردم، لزوما باعث افزایش حمایت از توسعه این فناوری‌ جدید نخواهد شد. بیان ریسک‌های مربوط به این فناوری برای افرادی که قبلا هیچ چیزی راجع به این فناوری نشنیده‌اند، منجر به حمایت از توسعه‌ی آن نخواهد شد.

بر اساس یافته‌های تحقیق جدید، مردم از توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در زمینه درمان بیشتر حمایت می‌کنند. لذا سیاست‌گذاران، صنعت‌گران و محققان باید بر توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه درمان تمرکز کنند.

این تحقیق توسط شبکه‌های دانش و در تاریخ ۲ تا ۱۳ آوریل ۲۰۱۰ انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق نیز ۸۴۹ نفر بوده است.