هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو برگزار شد

هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد. دانشگاه تربیت مدرس روزهای چهارشنبه تا جمعه میزبان این همایش بود. از میان ۴۰۰ مقاله‌ای که به دبیرخانه همایش ارسال شده بود، ۳۲۰ مقاله به صورت پوستر و سخنرانی ارائه شد.

هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو برگزار شد

هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار شد. دانشگاه تربیت مدرس روزهای چهارشنبه تا جمعه میزبان این همایش بود.

 از میان ۴۰۰ مقاله‌ای که به دبیرخانه همایش ارسال شده بود، ۳۲۰ مقاله به صورت پوستر و سخنرانی ارائه شد. مقالات این همایش در سه گروه نانومواد، ‌نانوشیمی و نانوبیوتکنولوژی تقسیم شد. در گروه نانومواد ۱۲۰ مقاله، ‌در گروه نانوشیمی ۱۲۵ مقاله و در نانوبیوتکنولوژی ۸۰ مقاله ارایه شد.

ستاد فناوری نانو به دانشجویانی که پایان نامه مرتبط با فناوری نانو داشته باشند، مبلغی به عنوان حمایت تشویقی پرداخت می‌کند. مطابق آیین نامه حمایت تشویقی مندرج در سایت ستاد (nano.ir/hrdc) ، دانشجویان برای دریافت این حمایت ملزم به ارائه مقاله در یکی از همایش‌های دانشجویی فناوری نانو هستند. این همایش‌ها سالانه دو بار با حمایت ستاد برگزار می‌شوند.

با توجه به تأکید ستاد مبنی بر آشناسازی دانشجویان با برخی زیرساختهای توسعه علم و فناوری مانند ثبت اختراع، تجاری‌سازی فناوری و نحوه نگارش مقالات علمی، کارگاه‌هایی در این همایش‌ها برگزار می‌شود و دانشجویان باید حداقل در یکی از این کارگاه‌ها شرکت کنند. در همایش نیز، شش کارگاه جانبی پیرامون روش ارائه شفاهی، ثبت پتنت، طرح کسب و کار و آینده شغلی و نوشتار علمی و سرقت علمی برگزار شد.