سی میلیون ریال جایزه‌ی المپیاد نانو

کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد فناوری نانو، سه جایزه‌ی نقدی هرکدام به مبلغ ده میلیون ریال برای سه نفر برگزیده‌ی نخستین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو تعیین نمود.

ستاد فناوری نانو جوایز نخستین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو را اعلام نمود.

کارگروه ترویج و آموزش عمومی ستاد فناوری نانو، سه جایزه‌ی نقدی هرکدام به مبلغ ده میلیون ریال برای سه نفر برگزیده‌ی نخستین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو تعیین نمود.

 این المپیاد در دو مرحله در روزهای ۴ تیر ماه و ۱۸ مرداد ماه امسال برگزار خواهد شد. آخرین مهلت ثبت نام در المپیاد نانو، روز ۱۴ خرداد ماه خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و انجام ثبت نام، به سایت باشگاه نانو به آدرس www.nanoclub.ir مراجعه نمایید.

مرحله اول این المپیاد، یک آزمون کتبی است. ۳۰ نفر از برگزیدگان این مرحله، روزهای اول تا ۱۵ مرداد ماه یک اردوی علمی-آموزشی را خواهند گذراند و سپس روز ۱۸ مرداد ماه در یک آزمون عملی به رقابت خواهند پرداخت. تقدیر از برگزیدگان نهایی، همزمان با جشنواره فناوری نانو در آبان ماه خواهد بود.