فناوری‌نانو در عربستان سعودی

موسسه فناوری ملک عبداله با همکاری دانشگاه ملک سعود (KSU)، به‌تازگی دو پتنت فناوری‌نانو در اداره علائم تجاری و پتنت ایالات متحده آمریکا (USPTO) به ثبت رساندند.

موسسه فناوری ملک عبداله با همکاری دانشگاه ملک سعود (KSU)، به‌‌تازگی دو پتنت فناوری‌نانو در اداره علائم تجاری و پتنت ایالات متحده آمریکا (USPTO) به ثبت رساندند. این دو پتنت از نتایج توسعه تحقیقات فناوری‌نانو در حوزه مطالعات آب، در کشور پادشاهی عربستان محسوب می‌شود.

به گفته عبداله آل عثمان، رئیس KSU، عربستان با توسعه دامنه تحقیقات خود در زمینه فناوری‌های نوین و تدوین راهبرد اقتصادی این کشور، به‌دنبال تمرکز بر اقتصاد دانش‌محور است.

به گفته وی، دره فناوری ریاض در KSU، به‌عنوان یک پارک علمی، برای توسعه صنایع دانش‌محور، افزایش ایجاد شرکت‌های زایشی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات فناوری‌های نوظهور تاسیس شده است.

همچنین بخش آناتومی دانشکده پزشکی KSU به‌خاطر توسعه تحقیقات فناوری‌نانو در زمینه سلول‌های بنیادی، از طریق برنامه تحقیقات پزشکی اتحادیه اروپا حمایت مالی شده است. طرح تحقیقاتی این دانشکده، برنامه‌ریزی سلول‌های بنیادی با استفاده از نانومواد پیشرفته کارکردی بوده است که مبلغ ۵ میلیون یورو از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت کرده است.