همکاری روس‌نانو با شرکت‌های آمریکایی

ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو) توافق‌نامه همکاری مشترک با شرکت MP ایالات متحده آمریکا به امضا رساندند.

ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو) توافق‌نامه همکاری مشترک با شرکت MP ایالات متحده آمریکا به امضا رساندند.

بر اساس این توافق‌نامه، طرفین به دنبال همکاری در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو، ایجاد و نوسازی زیرساخت‌های تحقیق و توسعه نانو زیست‌فناوری و فراهم کردن بستر مناسب برای محصولات دارویی جدید مبتنی بر این فناوری نوظهور هستند.

روس‌نانو با همکاری کارخانه زیست پزشکی MP، به‌دنبال اجرای پروژه‌های مشترک جهت افزایش امید به زندگی، جلوگیری از پیری زودرس و توسعه زیرساخت‌های تحقیق و توسعه در حوزه نانو زیست‌فناوری هستند.

طرفین در چارچوب این توافق‌نامه، در زمینه فعالیت‌های علمی، تبادل متخصصان و تشکیل گروه‌های کاری در زمینه نانو زیست فناوری و صنعت داروسازی همکاری خواهند کرد.

همچنین روس‌نانو و شرکت MP تصمیم گرفته‌اند به‌طور مشترک حمایت پزشکی- علمی و روش‌شناختی گسترده‌ای در زمینه توسعه‌ی کاربردهای دارویی فناوری‌نانو انجام دهند.

در قالب این توافق‌نامه جدید، طرفین در ایجاد زیرساخت اطلاعاتی جهت تضمین ایجاد و حمایت از پایگاه داده توسعه‌های علمی و پزشکی و پروژه‌های ابداعی در زمینه زیست‌فناوری، صنعت داروسازی و فناوری‌نانو همکاری می‌کنند.

به‌علاوه دو طرف به دنبال انجام پیش‌بینی‌های بلندمدت در زمینه کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه علوم زیستی، داروسازی و صنایع مرتبط، ورود به بازارهای نوظهور و تهیه لیستی از اولویت‌ها و فناوری‌های محوری در صنعت داروسازی هستند.

سرمایه‌گذاری در مناطقی که در حال توسعه صنعت داروسازی هستند از دیگر محورهای همکاری طرفین روسی و آمریکایی است.