افزایش سطح تماس بین فلزات با استفاده از نانومحلول

نام محصول: Nano Liquid
شرکت سازنده: furutech
کشور: ژاپن

نام محصول: Nano Liquid

شرکت سازنده: furutech

کشور: ژاپن

این محصول به وسیله شرکت Furutech و با استفاه از فناوری نانو ساخته شده و منجر
به افزایش سطح تماس بین فلزات میشود. مولکولهای این نانومحلول بسیار کوچک اند (۸
نانومتر) ، در نتیجه توانایی پرکردن سوراخ های ایجاد شده به وسیله ی حبابهای هوا
در حین فرآیند آبکاری را دارند. در این حالت تماس بین سطوح فلزی بسیار افزایش
خواهد یافت. نحوه عملکرد نانومحلول و افزایش سطح تماس در شکل ۱ نشان داده شده و
به شرح ذیل است:

۱- روغن اسکوالین (“Squalene oil”) میتواند اکسیدها و سایر ناخالصی ها را از سطح
فلز حذف کرده و یک سطح تمیز و عاری از هرگونه آلودگی را ایجاد کند. در نتیجه در
این مرحله سطح فلز فعال میشود.

۲- شرکت Furutech با استفاده از مبانی جذب اتمی، از ذرات فوق میکرونی طلا و
نقره استفاده کرده است و این ذرات به طور یکنواخت به سطح فلز چسبیده و مقاطع
محدب و مقعر موجود در سطح فلز را پرکرده و منجر به افزایش هدایت الکتریکی سطح و
کاهش امپدانس (Ω) میشوند.

۳- علاوهبر این، این محلول بسیار پایدار بوده (روغن اسکوالین) و یک لایه محافظ
بر روی سطح فلز ایجاد و از اکسیداسیون دوباره سطح جلوگیری میکند.

موارد استفاده از این محصول عبارتند از:

۱- تجهیزات A/V: RCA PIN، ترمینالهای cannon، ترمینالهای بلندگو، دو شاخه برق
AC در CD/VCD/DVD/MD و TV

۲- تجهیزات رایانه ای: ترمینال های اتصال در مانیتورها، صفحه کلید، دیسک سخت،
مودم، پرینتر، دو شاخه برق AC و کارت صدا

۳- در همه نوع محصول الکترونیکی و الکتریکی: نقاط اتصال باتری و دو شاخه برق AC

۴- استفاده در تجهیزات برقی، اندازه گیری، ارتباطی و پزشکی