افزایش استحکام و کاهش وزن بدنه کشتی ها با استفاده از ‏Nanoxcel

نام محصول: ‏Nanoxcel
شرکت سازنده: ‏yamaha-motor
کشور: آمریکا

نام محصول: ‏Nanoxcel

شرکت سازنده: ‏yamaha-motor

کشور: آمریکا

مهندسین شرکت یاماها با استفاده از فناوری نانو موفق به ساخت ماده جدیدی شده اند
که در عین سبک بودن، بسیار ‏مستحکم است. این ماده جدید ‏Nanoxcel‏ نامیده میشود.
این محصول مختص شرکت یاماها بوده و این امکان را فراهم ‏می سازد تا بدنه کشتی های
مدل ۲۰۰۸ نسبت به مدل های سال قبل، ۲۵ درصد سبک ترو در عین حال، طول عمر بیشتری
داشته ‏باشند. این عوامل منجر به بهبود قابل ملاحظه نسبت توان به وزن و افزایش
حساسیت، شتاب و حداکثر سرعت مدلهای جدید ‏تولیدی به وسیله ی این شرکت شده است. ‏

‏ در این محصول جدید با استفاده از فناوری نانو، محصول هزاران برابر لایه لایه
شده است، در نتیجه سطح تماس و اتصال ‏بسیار بزرگتر و مستحکم تراز قبل شده است.
بنابراین، پرکننده های کمتری مورد نیاز بوده و منجر به وزن کمتر و استحکام بیشتر
‏ماده مورد استفاده در بدنه کشتی میشود. ‏

در شکل ۱ نحوه پیوند بین مواد در حالت عادی و در حالتی که از فناوری نانو ‏ ‏
استفاده شود، نشان داده شده است. ‏‏

لازم به ذکر است که شرکت یاماها تنها شرکتی است که در زمینه صنایع دریایی با
توانایی و ظرفیت مدل سازی تمام مقیاس ‏و بدنه کاملاً فشرده، فعالیت میکند. تمام
بدنه کشتی های ساخته شده به وسیله ی شرکت یاماها دارای دقت ابعادی بالا، استحکام
‏و طول عمر زیاد هستند. ‏