دومین استاندارد ملی ایران در فناوری نانو منتشر شد

دومین استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو با عنوان – آئین کار سلامت و ایمنی در محیطهای کار با نانومواد – منتشر شد.

دومین استاندارد ملی در حوزه فناوری نانو با عنوان “آئین کار سلامت و ایمنی در محیط‌های کار با نانومواد” منتشر شد.

کمیته استانداردسازی فناوری نانو ایران (ISIRI/TC229) با انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی و با استفاده از استانداردهای منتشره ISO، ASTM و NIOSH این استاندارد را تهیه و تدوین کرده است.

هدف از تدوین “آئین کار سلامت و ایمنی در محیط های کار با نانومواد”، ارائه راهنمایی‌هایی است که بتواند به ایجاد کنترل‌های اختصاصی و در نتیجه حفظ سلامتی و ایمنی کارکنان و محیط زیست در محیط‌های کاری نانو کمک کند.

 این استاندارد در کلیه محیط‌های کاری نانو کاربرد داشته، می‌تواند توسط مدیران، متخصصان و کارکنان این محیط‌ها با هدف ایجاد محیط کار سالم، حفظ سلامت کارکنان، آموزش کارکنان، تهیه آئین نامه‌های کار اختصاصی و تهیه تجهیزات و امکانات ایمنی مورد نیاز به‌کار گرفته شود.

استاندارد “آئین کار سلامت و ایمنی در محیط‌های کار با نانومواد” در دویست و چهل و دومین اجلاس کمیته ملی میکروبیولوژی به عنوان استاندارد ملی ایران به تصویب سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسیده و با شماره ISIRI 12325 در سایت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منتشر شده است.