سرمایه‌گذاری مشترک روسیه و فنلاند در زمینه فناوری‌نانو

شرکت سرمایه‌گذاری دولتی Suomen Teollisuussijoitus Oy در کشور فنلاند و ستاد فناوری‌نانوی روسیه، توافق‌نامه همکاری مشترک در زمینه سرمایه‌گذاری فناوری‌نانو به امضا رساندند.

شرکت سرمایه‌گذاری دولتی Suomen Teollisuussijoitus Oy در کشور فنلاند و ستاد
فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو)، توافق‌نامه همکاری مشترک در زمینه سرمایه‌گذاری
فناوری‌نانو به امضا رساندند.

هدف از این همکاری، سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورویی در شرکت‌های روسی و فنلاندی فعال
در حوزه علم و فناوری‌نانو است.

این دو نهاد سرمایه‌گذاری به‌طور مشترک، شرکت‌های هدف احتمالی را ارزیابی کرده و به‌طور
مشترک و مساوی در آنها سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اعتبار زمانی این برنامه سرمایه‌گذاری
مشترک، سه سال است.

به اعتقاد دست‌اندرکاران ستاد فناوری‌نانوی روسیه، ترکیب دانش فنی بالای شرکت‌های
فنلاندی با تخصص نظری متخصصان و دانشمندان روسی، منجر به توسعه محصولات جدید مبتنی
بر فناوری‌نانو در سطح کلاس جهانی خواهد شد.

اولین طرح سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور طی ۶ ماه آینده اجرا خواهد شد.

برنامه سرمایه‌گذاری مشترک فوق، با ترکیب منابع و تجارب شرکت‌‌های فناوری‌نانوی دو
کشور، منجر به توسعه شرکت‌های جدید و خلق فرصت‌های نوین در عرصه فناوری‌نانو خواهد
شد.