دیدگاه شهروندان آمریکایی نسبت به کاربردهای غذایی فناوری‌نانو

براساس یافته‌های کمیته بین‌المللی اطلاعات غذا (IFIC)، در صورتی که مصرف‌کنندگان از مزایای بالقوه غذاهای مبتنی بر فناوری‌‌های جدیدی چون فناوری‌نانو برای کاهش اثرات مواد غذایی بر محیط زیست اطلاع داشته باشند، آنها از مصرف این گونه غذاها حمایت خواهند کرد.

براساس یافته‌های کمیته بین‌المللی اطلاعات غذا (IFIC) که در چارچوب تحقیق سال ۲۰۱۰
آن، با عنوان «ادراکات مصرف‌کننده در زمینه فناوری‌ غذا» به‌دست آمده است، در صورتی
که مصرف‌کنندگان از مزایای بالقوه غذاهای مبتنی بر فناوری‌‌های جدیدی چون فناوری‌نانو
و زیست‌فناوری برای کاهش اثرات مواد غذایی بر محیط زیست اطلاع داشته باشند، آنها از
مصرف این گونه غذاها حمایت خواهند کرد.

در قالب چهاردهمین تحقیق IFIC ، دیدگاه‌های مصرف کنندگان ایالات متحده آمریکا در
زمینه‌ی جنبه‌های مختلف سازگاری زیست‌محیطی فناوری‌های نوظهور و جدیدی چون فناوری‌نانو
بررسی شد.

در تحقیق سال جاری میلادی، مصرف‌کنندگان دیدگاه‌های مثبت‌تری نسبت به مزایای زیست‌فناوری
و فناوری‌نانو برای محیط زیست و توسعه پایدار آن داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد
که تاثیر تولید مواد غذایی بر محیط زیست، یکی از مهترین عناصری است که بر میزان
مصرف این غذاها توسط مصرف‌کنندگان تاثیر دارد.

براساس این تحقیق، نیمی از مصرف‌کنندگان یا چیزی درباره مفهوم پایداری تولید مواد
غذایی نمی‌دانستند یا اطلاعات کمی راجع به آن داشتند. البته این آمار در مقایسه با
تحقیق سال ۲۰۰۸ (۴۱ درصد) و ۲۰۰۷ (۳۰ درصد)، افزایش قابل توجهی داشت.

تقریبا بیش از یک سوم (۳۵ درصد) شهروندان آمریکایی یا از فناوری‌نانو اطلاع داشتند
و یا اطلاعات آنها از این فناوری‌ کم بود. اما وقتی که اطلاعاتی در زمینه مزایای
بالقوه کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در زمینه بسته‌بندی و افزایش ایمنی غذا داده می‌شد،
حدود نیمی از آنها نسبت به این فناوری علاقمند می‌شدند.