نتایج هشتمین دوره رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی

هشتمین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، براساس عملکرد سال ۱۳۸۸ آنها انجام شد. در این رتبه‌بندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «مؤسسه تحقیقات پیشرفته فراوری مواد معدنی ایران» و «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران»، به ترتیب، رتبه‌های اول تا سوم را کسب نمودند.


هشتمین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، براساس عملکرد سال ۱۳۸۸ آنها انجام شد. در این رتبه‌بندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «مؤسسه تحقیقات پیشرفته فراوری مواد معدنی ایران» و «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران»، به ترتیب، رتبه‌های اول تا سوم را کسب نمودند.

ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه براساس میزان خدمات‌دهی این مراکز و استفاده آنها از ظرفیت‌های موجود آزمایشگاهی خود در زمینه فناوری نانو، مشتری‌مداری و همکاری شبکه‌ای آزمایشگاه، انجام می‌شود.

ارتقای رتبه «پژوهشگاه مواد و انرژی» از مکان نهم به چهارم و همچنین کسب رتبه‌های ششم و هفتم به‌وسیله دو عضو جدید شبکه (به ترتیب، «مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف» و «آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشگاه تهران»)، از موارد مهم در این دوره ارزیابی است.

قابل ذکر است که در این دوره بهمنظور کسب نظر مشتریان و محاسبه امتیاز مشتری‌مداری آزمایشگاه‌ها، بیش از ۷۰۰ نفر از مشتریان بهصورت تصادفی انتخاب و طی تماس تلفنی، نظرات آنها ثبت گردید.

تعداد مشتریان آزمایشگاه‌های عضو شبکه در این دوره نسبت به دوره‌های قبل، بیش از ۲۰ درصد رشد یافته است که از دلایل آن می‌توان به استقرار استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025، افزایش مشتری‌مداری و تسهیل در فرایند اداری استفاده از خدمات آزمایشگاهی، افزایش روابط بین آزمایشگاهی و تبادل مشتریان و همچنین افزایش مدت زمان خدمات‌دهی آزمایشگاه‌ها اشاره کرد.

نتایج کامل هشتمین دوره ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، در جدول ذیل آورده شده‌است.

همچنین، رتبه‌بندی آزمایشگاه‌ها براساس دسته‌بندی جدید آنها به‌صورت «مجموعه آزمایشگاهی» و «واحد آزمایشگاهی»، اسامی کارشناسان و رابطین منتخب نیز، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه ، منتشر خواهدشد.
 

نتایج هشتمین ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه

رتبه نام آزمایشگاه مشتری مداری همکاری شبکه ای میزان فعالیت امتیاز نهایی
(۳۵%) (۳۰%) (۳۵%) (۱۰۰%)
۱ مرکز پژوهش متالورژی رازی ۸۰٫۸۰ ۷۴٫۵۰ ۷۷٫۸۴ ۷۷٫۸۷
۲ موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران ۸۱٫۴۶ ۸۱٫۰۰ ۷۱٫۵۱ ۷۷٫۸۴
۳ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۸۳٫۰۱ ۷۵٫۶۷ ۶۹٫۸۳ ۷۶٫۱۹
۴ پژوهشگاه مواد و انرژی ۷۶٫۳۴ ۷۴٫۶۷ ۴۱٫۲۷ ۶۳٫۵۶
۵ گروه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی ۸۳٫۲۹ ۸۶٫۵۰ ۲۱٫۲۶ ۶۲٫۵۴
۶ مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ۸۱٫۳۶ ۶۸٫۳۳ ۳۵٫۷۳ ۶۱٫۴۸
۷ آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک ۸۷٫۵۰ ۵۶٫۶۷ ۲۷٫۱۷ ۵۷٫۱۴
۸ پژو‌هشگاه صنعت نفت ۷۵٫۷۶ ۶۰٫۶۷ ۳۳٫۵۱ ۵۶٫۴۵
۹ آزمایشگاه‌های پردیس علوم و مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران ۸۳٫۵۳ ۶۵٫۰۰ ۱۹٫۶۰ ۵۵٫۵۹
۱۰ آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران ۸۲٫۸۰ ۴۷٫۸۳ ۳۴٫۳۹ ۵۵٫۳۶
۱۱ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ۸۰٫۹۰ ۶۶٫۰۰ ۱۹٫۸۵ ۵۵٫۰۶
۱۲ آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۸۲٫۰۳ ۷۴٫۰۰ ۱۱٫۷۲ ۵۵٫۰۱
۱۳ آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ۸۸٫۵۰ ۵۸٫۰۰ ۱۸٫۶۶ ۵۴٫۹۱
۱۴ پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ۸۰٫۷۸ ۵۸٫۰۰ ۲۲٫۸۲ ۵۳٫۶۶
۱۵ آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ۸۲٫۳۱ ۵۸٫۶۷ ۱۷٫۱۹ ۵۲٫۴۳
۱۶ شرکت تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر ۸۶٫۹۸ ۵۷٫۶۷ ۱۲٫۱۴ ۵۱٫۹۹
۱۷ مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی ۷۷٫۲۵ ۶۴٫۰۰ ۱۶٫۲۳ ۵۱٫۹۲
۱۸ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز ۸۳٫۸۶ ۵۰٫۰۰ ۲۰٫۸۷ ۵۱٫۶۶
۱۹ پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا ۹۱٫۰۱ ۴۷٫۶۷ ۱۱٫۷۳ ۵۰٫۲۶
۲۰ مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۷۹٫۲۷ ۴۹٫۰۰ ۲۱٫۶۰ ۵۰٫۰۰
۲۱ آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا ۸۵٫۱۷ ۴۹٫۰۰ ۱۵٫۴۲ ۴۹٫۹۱
۲۲ مجموعه آزمایشگاه های مؤسسه تحقیقاتی پرطاووس ۷۴٫۱۰ ۵۵٫۶۷ ۲۰٫۳۴ ۴۹٫۷۵
۲۳ مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ۷۳٫۱۹ ۶۵٫۰۰ ۱۲٫۶۷ ۴۹٫۵۵
۲۴ آزمایشگاه مهارفن ابزار ۸۴٫۱۷ ۴۸٫۰۰ ۱۶٫۱۳ ۴۹٫۵۱
۲۵ آزمایشگاه آنالیز پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی دانشگاه شهید بهشتی ۸۸٫۷۹ ۴۴٫۶۷ ۱۳٫۹۳ ۴۹٫۳۵
۲۶ آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی دانشگاه بیرجند ۸۶٫۲۵ ۴۸٫۱۷ ۱۳٫۱۵ ۴۹٫۲۴
۲۷ پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ۸۲٫۵۰ ۴۸٫۶۷ ۱۴٫۹۰ ۴۸٫۶۹
۲۸ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان ۷۸٫۷۸ ۴۶٫۵۰ ۱۸٫۱۸ ۴۷٫۸۹
۲۹ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شیراز ۸۰٫۵۲ ۴۱٫۵۰ ۱۵٫۹۸ ۴۶٫۲۳
۳۰ آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه سمنان ۶۸٫۲۵ ۵۴٫۰۰ ۱۴٫۵۸ ۴۵٫۱۹
۳۱ آزمایشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتی سهند ۷۹٫۳۷ ۴۱٫۰۰ ۱۴٫۴۵ ۴۵٫۱۴
۳۲ مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف ۵۷٫۰۰ ۵۹٫۳۳ ۲۰٫۳۲ ۴۴٫۸۶
۳۳ بخش مواد دانشگاه تربیت مدرس ۷۹٫۶۹ ۲۷٫۱۷ ۲۴٫۷۰ ۴۴٫۶۹
۳۴ آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۸۵٫۰۰ ۲۵٫۰۰ ۱۶٫۲۵ ۴۲٫۹۴
۳۵ مجموعه آزمایشگاه های دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران ۸۲٫۱۹ ۲۱٫۵۰ ۱۲٫۷۵ ۳۹٫۶۸
۳۶ آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی سینا همدان ۶۳٫۷۵ ۴۲٫۶۷ ۱۲٫۴۸ ۳۹٫۴۸
۳۷ آزمایشگاه سیستم‌های نوین دارو رسانی دانشکده داروسازی  دانشگاه علوم پزشکی تهران* ۰٫۰۰ ۳۱٫۰۰ ۰٫۰۰ ۹٫۳۰
۳۸ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تبریز* ۰٫۰۰ ۲۸٫۰۰ ۰٫۰۰ ۸٫۴۰
۳۹ آزمایشگاه شناسائی و اندازه گیری ترکیبات مختلف شیمیائی دانشگاه صنعتی شریف* ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰
۳۹ آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان* ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰
  * گزارش عملکرد به شبکه ارسال نشده است.