پیشگامی مشترک فناوری‌نانوی چین و فنلاند

آژانس تامین مالی نوآوری و فناوری فنلاند (TEKES) و کمیسیون علم و فناوری شانگهای با تجدید نظر در توافق‌نامه‌ی همکاری فناوری‌نانوی خود، آن را تا ۵ سال دیگر تمدید کردند.

آژانس تامین مالی نوآوری و فناوری فنلاند (TEKES) و کمیسیون علم و فناوری شانگهای با تجدیدنظر در توافق‌نامه‌ی همکاری فناوری‌نانوی خود، آن را تا ۵ سال دیگر تمدید کردند.

در حال حاضر کشور چین یکی از بزرگترین شرکای سرمایه‌گذاری کشور فنلاند در قاره آسیا محسوب می‌شود.

فناوری‌نانو، فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست‌فناوری، فناوری‌های زیست ‌محیطی و داروسازی از جمله مهمترین حوزه‌های همکاری علمی و فناوری بین دوکشور چین و فنلاند است. در این راستا برنامه‌های مختلف TEKES در آغاز و توسعه‌ی این همکاری‌ها نقش مهمی داشته است.

برنامه‌های FinNano کشور فنلاند و Functional Material کشور چین، به‌طور فعال همکاری‌های تحقیقاتی در حوزه علم و فناوری‌نانو را بین دو کشور تقویت کرده است.

همچنین TEKES و وزارت علم و فناوری کشور چین (MOST) با آغاز پیشگامی همکاری‌های متقابل راهبردی فناوری‌نانو بین دو کشور (NAMI)، به توافق رسیدند. بر اساس این پیشگامی، همکاری‌ بین تیم‌های تحقیقاتی و شرکت‌های چینی و فنلاندی در زمینه فناوری‌نانو افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است که تاکنون چندین پروژه‌ مشترک نیز بین دو کشور آغاز شده است.