اصلاحیه‌ی راهنمای آزمایش نانومواد تولیدی OECD

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) اولین اصلاحیه‌ی راهنمای آزمایش نانومواد تولیدی را که برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه شد، منتشر نمود.

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، اولین اصلاحیه‌ی راهنمای آزمایش نانومواد تولیدی را که برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی ارائه شد، منتشر نمود. این راهنما دربرگیرنده‌ی دو پیوست با عنوان‌های «قالب نمونه‌ی تقسیم داده‌ها» و «روش‌های آزمایش جایگزین» است.

اهدف این سند عبارتند از:

حمایت از آزمایش‌هایی که در چارچوب برنامه‌ی حمایتی OECD انجام می‌شوند؛ و

تضمین قابلیت اعتبار، دقت و ثبات اطلاعات جمع‌آوری شده در چارچوب این برنامه آزمایش.

پروژه کارگروه نانومواد تولیدی (WPMN) به‌دنبال آزمایش ایمن نانومواد تولیدی است. این پروژه با اتکا بر برنامه حمایتی آزمایش مجموعه نانومواد تولیدی، از روش‌های آزمایش مناسب OECD و سایر نهادهای بین‌المللی استفاده می‌کند.

برنامه حمایتی این سازمان دربرگیرنده فرایند تولید و آزمایش مناسب نانومواد تولیدی است. برنامه مذکور کشورهای عضو OECD و برخی کشورهای غیر عضو را دربرمی‌گیرد.

اصلاحیه‌ی راهنمای آزمایش نانومواد تولیدی با اتکا بر فعالیت‌های کنونی WPMN تهیه شده است. این راهنما در برگیرنده توافق‌نامه‌ها و الحاقیه‌های مناسبی است که برخی از آنها عبارتند از:

تشریح سه شیوه مشارکت حمایتی (راهنمایان رهبر، راهنمایان همکار و مشارکت‌کنندگان)؛

تشریح تفاوت بین مرحله یک و مرحله دو برنامه حمایتی؛

تشریح ملاحظات مربوط به توسعه مجموعه اطلاعات لازم برای بررسی گلوگاه‌ها؛

شرح رویکردهای نظارتی WPMN که شامل بررسی‌های دوساله است؛ و

تشریح نتایج مورد انتظار از برنامه‌های آزمایش.