نقشه راه ارتباطات فناوری‌نانو در اروپا

کمیسیون اروپا به‌تازگی راهبرد ارتباطات عامه مردم در زمینه فناوری‌نانو در دوره زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ توسعه داده است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

کمیسیون اروپا به‌تازگی راهبرد ارتباطات عامه مردم در
زمینه فناوری‌نانو در دوره زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ توسعه داده است.

ماتئو بونازی از محققان کمیسیون اروپا در گزارش «ارتباط با فناوری‌نانو:
چرا، برای چه کسی، گفتن چه چیزی و چگونه؟»، به‌طور مشروح راهبرد کنونی
اتحادیه اروپا برای ارتباط با فناوری‌نانو را با اتکا بر ارزیابی پروژه‌های
اولیه تامین مالی شده توسط اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ و
نظریه‌های علمی ارتباطات علمی را تشریح می‌کند.

نقشه راه فعلی با هدف‌ قرار دادن جوانان و از طریق برگزاری و طراحی مسابقات
و تجارب آزمایشگاهی با اتکا بر مدارس، مراکز علمی و رسانه‌های مختلف آغاز
می‌شود. به‌همین ترتیب عامه مردم نیز از طریق رسانه‌های آنلاین، چاپی و
صوتی- تصویری پوشش داده می‌شوند.

همچنین کسب و کارها، دانشمندان، سازمان‌های مردم نهاد و سیاست‌گذاران نیز
در این نقشه راه از طریق برگزاری رویدادهای مشارکتی، کارگاه‌ها، انتشارات
مختلف و رسانه‌های تصوری پوشش داده می‌شوند. این نقشه در نوع خود منحصر
به‌فرد بوده و برای اولین بار است که در سطح دنیا منتشر شده است.

اتحادیه اروپا قصد دارد تا مباحث عمومی فناوری‌نانو و نحوه اطلاع رسانی
درباره این فناوری‌نانو را بین اعضای این اتحادیه و سایر کشورهای علاقمند
ساختارمند نماید.