توسعه آموزش فناوری‌نانو در مدارس اروپا

NANOYOU به‌دنبال عینیت بخشیدن به مشارکت مدارس در آموزش علم و فناوری‌نانو است.

NANOYOU پروژه‌ای است که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می‌شود. پروژه مذکور به‌دنبال عینیت بخشیدن به مشارکت مدارس در آموزش علم و فناوری‌نانو است. تمام مدارس علاقمند می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

طی سال تحصیلی ۲۰۱۰ -۲۰۰۹، حدود ۲۵ مدرسه و برخی از موسسات، با استفاده از ابزارهای ویدئویی، انیمیشن‌های آنلاین، بازی‌ها، برگزاری کارگاه‌ها، بحث و گفتگوهای واقعی و تجارب واقعی مبتنی بر تحقیقات موجود و با استفاده از حمایت مالی NANOYOU، فناوری‌نانو را در مدارس خود تدریس کردند.

فعالیت‌های NANOYOU بر سه حوزه کلیدی زیر متکی است:

پزشکی؛

انرژی و محیط زیست؛ و

فناوری اطلاعات و ارتباطات.

از آنجایی که این سه حوزه مورد توجه عامه مردم و به خصوص نسل جوان قرار دارد، بیشتر مورد توجه NANOYOU قرار گرفته است. فعالیت‌های پروژه، به دو گروه سنی مختلف تقسیم می‌شود: ۱) دانش‌آموزان ۱۱ تا ۱۳ سال و ۲) دانش‌آموزان ۱۴ تا ۱۸ سال.

هدف اصلی اجرای این پروژه در اروپا، افزایش سطح آگاهی مردم اروپا نسبت به علم و فناوری‌نانو و ارائه نتایج تحقیق و توسعه این حوزه به مردم است. برخی مزایای این پروژه عبارتند از:

ارائه یک فیلم ویدئویی و پوستر مقدماتی؛

آزمایشگاه واقعی که نتایج تحقیقات کنونی را از طریق آزمایش‌های واقعی ارائه می‌کند؛

بازی ماشین زمان فناوری‌نانو برای گروه سنی ۱۰ تا۱۵ سال؛

کارگاهی برای تشریح فناوری‌نانو ؛ و

بحث‌های واقعی برای دانش‌آموزان.