اعلام رتبه‌بندی مجموعه‌ها و واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی

رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به تفکیک مجموعه‌ها و واحدهای آزمایشگاهی، منتشر شد.

Untitled 1

رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو به تفکیک مجموعه‌ها و واحدهای آزمایشگاهی، منتشر شد.
براساس دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه، از سال ۱۳۸۸، آزمایشگاه‌های عضو با توجه به تعداد دستگاه‌های نوع اول فعال خود در شبکه، به دو دسته «مجموعه آزمایشگاهی» و «واحد آزمایشگاهی» تقسیم می‌شوند.
براین‌اساس، «مجموعه آزمایشگاهی»، عضوی از شبکه است که حداقل سه مورد از دستگاه‌های آزمایشگاهی فعال نوع اول را برای ارایه خدمات در قالب شبکه، معرفی کرده‌باشد و آزمایشگاه‌هایی که کمتر از ۳ دستگاه نوع یک را در قالب شبکه به اشتراک گذاشته‌باشند، «واحد آزمایشگاهی» محسوب خواهندشد.
حمایت‌های شبکه از آزمایشگاه‌های عضو نیز براساس این دسته‌بندی و همچنین امتیاز کسب‌شده آنها در ارزیابی انجام می‌شود.
طبق گزارش عملکرد سال ۱۳۸۸ آزمایشگاه‌های عضو شبکه، ۱۰ مرکز به عنوان «مجموعه آزمایشگاهی» و ۲۹ مرکز به عنوان «واحد آزمایشگاهی» شناخته شده‌اند.
رتبه‌بندی مجموعه‌ها و واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه براساس امتیاز کسب شده در هشتمین دوره ارزیابی عملکرد آنها، در زیر آورده شده‌است.

رتبه‌بندی مجموعه‌های آزمایشگاهی عضو شبکه (طبق ارزیابی هشتم)
۱ مرکز پژوهش متالورژی رازی bgf.jpg ۷۷٫۸۷
۲ موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران bgf.jpg ۷۷٫۸۴
۳ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران bgf.jpg ۷۶٫۱۹
۴ پژوهشگاه مواد و انرژی bgf.jpg ۶۳٫۵۶
۵ گروه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر پژوهشکده مهندسی وزارت جهاد کشاورزی bgf.jpg ۶۲٫۵۴
۶ آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه نازک دانشگاه تهران bgf.jpg ۵۷٫۱۴
۷ پژو‌هشگاه صنعت نفت bgf.jpg ۵۶٫۴۵
۸ آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی bgf.jpg ۵۴٫۹۱
۹ مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز bgf.jpg ۵۰٫۰۰
۱۰ آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا(س) bgf.jpg ۴۹٫۹۱
۱۱ آزمایشگاه آنالیز پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی دانشگاه شهید بهشتی bgf.jpg ۴۹٫۳۵
رتبه‌بندی واحدهای آزمایشگاهی عضو شبکه (طبق ارزیابی هشتم)
۱ مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف bgf.jpg ۶۱٫۴۸
۲ آزمایشگاه‌های پردیس علوم و مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران bgf.jpg ۵۵٫۵۹
۳ آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه مواد و متالوژی دانشگاه تهران bgf.jpg ۵۵٫۳۶
۴ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد bgf.jpg ۵۵٫۰۶
۵ آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه سیستان و بلوچستان bgf.jpg ۵۵٫۰۱
۶ پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ bgf.jpg ۵۳٫۶۶
۷ آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی bgf.jpg ۵۲٫۴۳
۸ شرکت تحقیقات صنعتی آبسار کویر bgf.jpg ۵۱٫۹۹
۹ مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی bgf.jpg ۵۱٫۹۲
۱۰ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز bgf.jpg ۵۱٫۶۶
۱۱ پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی- ابن سینا bgf.jpg ۵۰٫۲۶
۱۲ مجموعه آزمایشگاه های مؤسسه تحقیقاتی پرطاووس bgf.jpg ۴۹٫۷۵
۱۳ مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران bgf.jpg ۴۹٫۵۵
۱۴ آزمایشگاه مهارفن ابزار bgf.jpg ۴۹٫۵۱
۱۵ آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی دانشگاه بیرجند bgf.jpg ۴۹٫۲۴
۱۶ پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور bgf.jpg ۴۸٫۶۹
۱۷ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان bgf.jpg ۴۷٫۸۹
۱۸ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه شیراز bgf.jpg ۴۶٫۲۳
۱۹ آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه سمنان bgf.jpg ۴۵٫۱۹
۲۰ آزمایشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتی سهند bgf.jpg ۴۵٫۱۴
۲۱ مطالعه ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف bgf.jpg ۴۴٫۸۶
۲۲ بخش مواد دانشگاه تربیت مدرس bgf.jpg ۴۴٫۶۹
۲۳ آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی bgf.jpg ۴۲٫۹۴
۲۴ مجموعه آزمایشگاه های دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران bgf.jpg ۳۹٫۶۸
۲۵ آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بوعلی سینا همدان bgf.jpg ۳۹٫۴۸
۲۶ آزمایشگاه سیستم‌های نوین دارو رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران bgf.jpg ۹٫۳۰
۲۷ مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تبریز bgf.jpg ۸٫۴۰
۲۸ آزمایشگاه شناسائی و اندازه گیری ترکیبات مختلف شیمیائی دانشگاه صنعتی شریف ۰٫۰۰
۲۸ آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان ۰٫۰۰