حمایت‌های تشویقی ۱۱۳۴ نفر از محققان فناوری نانو پرداخت شد

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد در تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۸۹ به تعداد ۴۵۵ نفر مبلغ ۳٫۵۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال؛ در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۹ به تعداد ۲۷۲ نفر مبلغ ۲٫۰۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۹ به ۴۰۸ نفر مبلغ ۲٫۴۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

کارگروه توسعه منایع انسانی ستاد ویژه
توسعه
فناوری‌نانو از اسفندماه سال
۱۳۸۳
تاکنون به افرادی که در حوزه فناوری‌نانو فعالیت

علمی- پژوهشی انجام داده‌اند، مبالغی را به‌عنوان حمایت
تشویقی پرداخت کرده
است.

 

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد در
تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۸۹ به تعداد ۴۵۵ نفر مبلغ

۳٫۵۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰
ریال و در تاریخ
۲۴/۰۳/۱۳۸۹
به تعداد ۲۷۲ نفر مبلغ ۲٫۰۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و
در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۹ به ۴۰۸ نفر مبلغ ۲٫۴۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰
حمایت تشویقی پرداخت کرده است.

نوع حمایت

تعداد(نفر)

مبلغ

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دانشجو)

۴۳۵

۲,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)

۴۱۳

۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰

مقاله ISI

۱۲۵

۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه دکتری (دانشجو)

۶۶

۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

پایان‌نامه دکتری(استاد راهنما)

۶۱

۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰

ارائه مقاله در کنگره‌های خارج ار کشور

۱۸

۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

مقاله علمی پژوهشی

۵

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

طرح انکوباتور

۲

۶۴,۰۰۰,۰۰۰

برگزاری همایش دانشجویی و برگزاری کنگره

۹

۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰

کل

۱۱۳۴

۸,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰


 

 • این پرداخت‌ها برای
  افرادی بوده ‌است که مدارک آنها تا پایان فروردین ۱۳۸۹ تأیید و
  اعلام شده است.

 • اسامی تعداد ۱۹۱
  نفر از پذیرفته‌شدگان نیمه اول اردیبهشت ۱۳۸۹ نیز به امور مالی
  ارسال شده است و حداکثر تا آخر هفته پرداخت خواهند شد.

 • اسامی تعداد ۴۱۴
  نفر از پذیرفته‌شدگان نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ نیز در دست
  بررسی و ارسال به امور مالی است، که پس از پرداخت افراد نیمه اول
  اردیبهشت پرداخت خواهند شد.

 

لطفاً در صورت ویرایش شماره حساب خود در بخش
آنلاین حمایت‌های تشویقی، حتماً با ایمیل

hrdc@nano.ir

کارگروه توسعه منابع انسانی را مطلع سازید.