نانوپزشکی در هلند

در اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی، دولت هلند حمایت مالی خود را از تحقیق و توسعه نانوپزشکی در چارچوب پیشگامی مواد و سیستم‌های پیشرفته (HTS&M) تمدید کرد.

از آنجایی که فناوری‌نانو منجر به اشتغال‌زایی، توسعه پایدار و سلامت جامعه خواهد شد، در راستای بهره‌برداری از پتانسیل عظیم این فناوری‌ نوظهور، دولت هلند به‌طور گسترده در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند.

در حال حاضر دولت‌مردان هلندی با این سوال اساسی مواجه هستند که چگونه به توسعه پایدار فناوری‌نانو دست‌یابند؟

موسسه راسِنو (Rathenau Institute)، برای فراهم کردن بحث‌های پارلمانی در زمینه فناوری‌نانو در روز ۲۱ آوریل ۲۰۱۰ ، پروژه‌ای را آغاز کرد تا یکی از زمینه‌های نویدبخش فناوری‌نانو یعنی سلامت را پوشش دهد. گزارش «نانوپزشکی در هلند»، فرصت‌ها، چالش‌ها و مسائل مربوط به حوزه نانوپزشکی را در کشور هلند پوشش داده است.

در اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی، دولت هلند حمایت مالی خود را از تحقیق و توسعه نانوپزشکی در چارچوب پیشگامی مواد و سیستم‌های پیشرفته (HTS&M) تمدید کرد. این برنامه‌ی تحقیقاتی، به دنبال درک علل ظهور بیماری‌ها و رفع آنها با استفاده از نانومواد کارکردی و ادوات نانوالکترونیک است.

محورهای اصلی گزارش منتشر شده عبارتند از:

شرکت‌ها و محققان هلندی فعال در حوزه نانوپزشکی؛

نحوه بهره‌برداری از مزایای نانوپزشکی؛

سیاست‌های اصلی مربوط به این حوزه؛ و

زمینه‌های آینده‌دار نانوپزشکی.