تلاش تایلند برای توسعه نانومترولوژی

بر اساس یک بیانیه مشترک سه نهاد تایلند با همکاری یکدیگر به دنبال ارتقای توانمندی‌های تایلند در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌های کیفی در زمینه‌های مربوط به سنجش نانومقیاس، کالیبراسیون و مترولوژی فناوری‌نانو هستند.

کشور تایلند یکی از پیشگامان توسعه علم و فناوری‌نانو در قاره آسیا محسوب می‌شود. در راستای توسعه پایدار این فناوری نوظهور و بر اساس بیانیه مشترکی که مرکز ملی فناوری‌نانو(NANOTEC)، موسسه ملی مترولوژی (NIMT) و وزارت علم و فناوری این کشور منتشر کرده‌اند، این سه نهاد با همکاری یکدیگر به‌دنبال ارتقای توانمندی‌های تایلند در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌های کیفی در زمینه‌های مربوط به سنجش نانومقیاس، کالیبراسیون و مترولوژی فناوری‌نانو هستند.

این همکاری مشترک با NANOTEC برای توسعه راهبرد مترولوژی ملی و یک رویکرد برد-برد ضروری بوده و بدیهی است که توسعه فناوری‌نانو وابسته به توسعه نانومترولوژی است. تکنیک‌های اندازه‌گیری مورد استفاده برای مواد رایج، در بسیاری موارد در حوزه نانوساختارها قابل استفاده نیستند، لذا باید تکنیک های اندازه‌گیری جدیدی توسعه یابند.

برای تسهیل هرچه بیشتر این همکاری تحقیقاتی مشترک، در ماه جولای سال جاری میلادی، یادداشت تفاهم همکاری تحقیقاتی با حضور نمایندگان سه نهاد در محل وزارت علم و فناوری این کشور امضا خواهد شد.