نمایش ساده ی ساختارهای فولرین برای کاربردهای آموزشی

محققان دانشگاه کاشان، موفق به ترسیم ساده و قابل فهم اشکال پیچیده ی نانوساختارها شدند.

محققان دانشگاه کاشان، موفق به ترسیم ساده و قابل فهم اشکال پیچیده ی نانوساختارها
شدند.

فرموله کردن شکل پیچیده ی ظاهری نانوساختارها به صورت ساده، قابل فهم، تکراری و
مبتنی بر خواص خودهمگونی در اشکال از موضوعاتی است که برای افزایش کارایی نانومواد،
توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

مهندس سید مهدی وحیدی پور، عضو هئیت علمی دانشگاه کاشان، پژوهشی را با هدف استفاده
از زبان ال-سیستم، در ترسیم شکل نانوساختارها انجام داده است.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو گفت: «از این سیستم
برای مدل کردن گرافیکی ساختارهای پیچیده استفاده می شود. این زبان، نظم موجود در
ساختارهای پیچیده را به صورت تکرار قوانین ساده بیان می کند».

مهندس وحیدی پور، در ادامه اظهار داشت: «چون استفاده از این سیستم در نانوساختارها
برای اولین بار به وسیله ی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان استفاده شده است و
شبیه ساز لازم برای اجرای دستورات و تکرار قوانین آن و در نهایت تولید شکل نهایی،
وجود نداشت؛ لذا در گام اول نرم افزاری به این منظور طراحی کردیم. سپس به کمک این
نرم افزار، قوانین پیشنهادی در سیستم ال را پیاده سازی و معایب آن را مشخص نمودیم.
در ادامه نیز با پیگیری و کار مداوم، به جواب سوال اصلی این پژوهش رسیدیم؛ -آیا می
توان اشکال ظاهری پیچیده ی نانوساختارها را با زبان ساده و با استفاده از قوانین
سیستم ال بیان نمود؟- آری».

مهندس وحیدی پور و همکارانش توانستند با این روش و با بیانی قانونمند، شکل ظاهری
نانوساختارهای فولرینی از جمله C20 و C60 را برای استفاده در مسائل آموزشی نمایش
دهند.

جزئیات این پژوهش -که با همکاری مهندس حسین صباغیان و دکتر غلامرضا وکیلی نژاد
انجام شده،- در مجله ی CROATICA CHEMICA ACTA CCACAA(جلد ۸۱، صفحات ۳۴۵- ۳۴۱، سال
۲۰۰۸) منتشر شده است.