تجلیل از برترین مروجان فناوری نانو در استان مازندران

از برترین کارگاه ها و برنامه های آموزشی دانش آموزی برگزار شده در حوزه ی فناوری نانو در استان مازندران تقدیر به عمل آمد.

از برترین کارگاه ها و برنامه های آموزشی دانش آموزی برگزار شده در حوزه ی فناوری
نانو در استان مازندران تقدیر به عمل آمد.

در همایشی که روز دوشنبه ۱۴ تیر ماه برای تجلیل از برترین مروجان فناوری نانو و
مدیران برجسته ی پژوهش سراهای دانش آموزی استان مازندران در سالن اجتماعات اداره
آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر برگزار شده بود، از ۳۳ کارگاه آموزشی تقدیر به عمل
آمد.

این کارگاه ها در پژوهش سراهای دانش آموزی شهرستان های رامسر، چمستان، آمل، فریدون
کنار ، بابلسر، بابل، قائم شهر، جویبار، سوادکوه، ساری و بهشهر برگزار شده بودند.

این همایش با همت موسسه مطالعات تکنولوژی رسام و با همکاری سازمان جوانان استان
مازندران، باشگاه نانو و اداره ی کل آموزش و پروش استان مازندران برگزار شد.

آقای فیاضی (مدیر کل آموزش و پرورش استان)، دکتر اسدی (مدیر سازمان جوانان استان)،
خانم مهندس اسلامی پور (مدیر باشگاه نانو) و مهندس روح اللهی (عضو هیئت موسس موسسه
مطالعات تکنولوژی رسام) از سخنرانان حاضر در این برنامه بودند.