تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری جدید توسط روس‌نانو

ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو)، به‌تازگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری خود را تاسیس کرده است.


ستاد فناوری‌نانوی روسیه (روس‌نانو)، به‌تازگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری خود را در شهر زوریخ کشور سوئیس تاسیس کرده است. هدف از تاسیس این شرکت، جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه‌های ابداعی روسیه و سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌های ابداعی غربی موجود با هدف اجرا و پیاده‌سازی آنها در کشور روسیه است.

وظیفه اصلی شرکت سرمایه‌گذاری روس‌نانو (RUSNANO Capital AG)، که در کشور سوئیس ثبت شده است، نظارت و حفظ کنترل بر توسعه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در فناوری‌های ابداعی خاص و فناوری‌نانو است.

به گفته دست‌اندکاران ستاد فناوری‌نانوی روسیه، هدف از تاسیس شرکت جدید: حمایت از شرکای سرمایه‌گذاری روسیه؛ تامین مالی فعالیت‌های تحقیقاتی و پروژه‌های چالش‌برانگیز در حوزه فناوری نانو؛ و افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی پیشگام روسی است.

ستاد فناوری‌نانوی روسیه، سهام‌دار انحصاری شرکت سرمایه‌گذاری روس‌نانو است که هدف اصلی آن ارائه خدمات مشاوره‌ای در کشور روسیه است.