تجزیه و تحلیل بازار فناوری‌نانو در صنعت نساجی

موسسه ریپورت لینکر به‌تازگی گزارش جدیدی با عنوان: «فناوری‌نانو و نساجی: بازار و کاربردهای آن تا سال ۲۰۱۵» منتشر کرده است.

موسسه ریپورت لینکر (reportlinker) به‌تازگی گزارش جدیدی با عنوان: «فناوری‌نانو و
نساجی: بازار و کاربردهای آن تا سال ۲۰۱۵» منتشر کرده است.

بر اساس گزارش مذکور، توسعه‌های آتی فناوری‌نانو در صنعت نساجی بر دو محور زیر
تمرکز خواهد داشت:

۱ – ارتقای کارکردها و عملکردهای موجود مواد نساجی؛ و

۲ – توسعه پارچه‌های هوشمند با کارکردهای بی‌سابقه.

پیشرفت در حوزه دوم به خاطر نیازهای ناشی از امنیت ملی و پیشرفت فناوری‌های جدید
است.

برخی از کارکردهای جدیدی که توسعه خواهند یافت عبارتند از:

• پیل‌های خورشیدی قابل پوشش و ذخیره انرژی؛

• حسگرها، انتقال و کسب اطلاعات؛

• شناسایی و حفاظت پیشرفته و چندگانه؛

• کارکردهای سلامت؛

• کارکردهای خودتمییز شونده و تعمیر؛

مطالعه جدید به طور جامع فرصت‌های موجود در تنوع‌گرایی صنعت نساجی را ارزیابی کرده
و بخش‌های مختلف بازار این حوزه را از نظر تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان
نهایی تجزیه و تحلیل کرده است.

برای دریافت متن کامل این گزارش به قیمت ۲۴۵۷ یورو

اینجا
را کلیک کنید.