دستاوردهای دومین کارگاه سالانه ICPC

در خلال دومین کارگاه سالانه ICPC-NanoNet، طرح «کد انجام مسوولانه تحقیقات فناوری‌نانو و استانداری‌سازی این حوزه و نقش کشورهای کوچک» بحث و بررسی شد.

برنامه همکاری‌های بین‌المللی کشورهای شریک (ICPC)، از جمله برنامه‌هایی است که در چارچوب برنامه هفتم توسعه تحقیقات و فناوری (FP7) اتحادیه اروپا از اول ژوئن سال ۲۰۰۸ آغاز شده است. در قالب این برنامه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه با یکدیگر همکاری کرده تا از تحقیقات و فرصت‌های حوزه علم و فناوری‌نانو به نحو احسن بهره‌برداری کنند.

در خلال دومین کارگاه سالانه ICPC-NanoNet،که در روزهای ۱۴ و ۱۵ ژوئن سال جاری میلادی در شهر پکن چین برگزار شد، طرح «کد انجام مسوولانه تحقیقات فناوری‌نانو و استانداری‌سازی این حوزه و نقش کشورهای کوچک» بحث و بررسی شد.

نکات کلیدی زیر از نتایج بحث و بررسی‌های این کارگاه است:

فعالیت‌های مربوط به استانداردهای فناوری‌نانو در ISO TC 229 و سایر مجموعه‌های استانداردسازی و کد انجام مسوولانه تحقیقات فناوری‌نانو، منجر به مشارکت نقش‌آفرینان غیردولتی در مدیریت فناوری‌نانو می‌شوند. اما با این وجود، مسوولیت نهایی مدیریت فناوری‌نانو از تکالیف اصلی دولت‌ها است.

در حالی که در کشورهای غربی، دولت‌ها استانداردسازی را وظیفه شرکت‌های خصوصی می‌دانند، در کشورهایی مانند چین و روسیه استانداردسازی فناوری‌نانو وظیفه دولت‌ها است. این امر باعث تحمیل هزینه‌هایی بر دولت‌ها می‌شود.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و سازمان‌های اجتماعی مدنی در فرایند استانداردسازی فناوری‌نانو مشارکت نمی‌کنند.

استانداردسازی از پیش‌نیازهای اصلی تدوین مقررات رسمی در این حوزه نوظهور است.

کد انجام مسوولانه تحقیقات فناوری‌نانوی اتحادیه اروپا، از تفکرات اروپایی بوده و باید در سطح ملی و فرهنگی کشورهای مختلف پذیرفته شود تا مثمرثمر واقع شود. در حال حاضر کشورهای برزیل وآرژانتین نیز در حال توسعه کد انجام مسوولانه تحقیقات فناوری‌نانو هستند.