بازار جهانی نانوپزشکی در آمریکا

گروه تحقیقات بازار فری‌دونیا (Freedonia Group)، به‌تازگی گزارشی با عنوان «فناوری‌نانو در مراقبت‌های بهداشتی» منتشر کرده است.

گروه تحقیقات بازار فری‌دونیا (“Freedonia Group”)، به‌تازگی گزارشی با عنوان «فناوری‌نانو
در مراقبت‌های بهداشتی» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، میزان تقاضای بازار
ایالات متحده آمریکا برای محصولات پزشکی فناوری‌نانو تا سال ۲۰۱۴ به ۷۵ میلیارد
دلار خواهد رسید.

تقاضا برای محصولات پزشکی فناوری‌نانو از جمله نانوپزشکی، نانوتشخیص‌ها، ادوات
و لوازم مبتنی بر فناوری‌نانو با نرخ رشد سالانه ۱۷ درصد تا سال ۲۰۱۴ به ۱/۷۵
میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

بیشترین اثر کوتاه مدت فناوری‌نانو در حوزه مراقبت‌های بهداشتی بر حوزه درمان و
تشخیص سرطان و اختلالات سیستم اعصاب مرکزی و سایر بیماری‌های اصلی و زخم‌هایی
که به‌وسیله عناصر نانوذرات درمان می‌شوند، تمرکز دارد.

پیشرفت‌های فناوری‌نانو موجب ارتقای توانمندی‌های حوزه‌هایی مانند کشف داروه‌ها،
جراحی و تحقیقات پزشکی عمومی خواهد شد.

به‌خاطر نیاز شدید به‌ درمان‌های بهبود یافته و سایر شرایط پزشکی، نرخ رشد
سالانه کل بازار نانوپزشکی در بلندمدت بالغ بر ۱۸ درصد خواهد بود.

درمان برای سرطان‌های پیشرفته، بیماری‌های خود ایمن، اختلالات عصبی و … منجر
به معرفی محصولات جدید و خلق فرصت‌های بزرگ در حوزه نانوپزشکی خواهد شد.

انتظار می‌رود که تقاضا برای تشخیص‌های مبتنی بر فناوری‌نانو با نرخ رشد سالانه
۸/۶ درصد تا سال ۲۰۱۴ به ۳/۱۱ میلیارد دلار افزایش یابد.

به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای لوازم و ادوات مبتنی بر فناوری‌نانو
تا سال ۲۰۱۴ از ۵۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به ۱/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴
افزایش یابد.
 

تقاضا بازار ایالات
متحده آمریکا برای محصولات پزشکی فناوری‌نانو ( میلیون دلار)

موضوع

۲۰۰۴

۲۰۰۹

۲۰۱۴

رشد سالانه

۲۰۰۹-۲۰۰۴

۲۰۱۴-۲۰۰۹

تقاضا برای محصولات
پزشکی فناوری‌نانو

۱۶۰۷۳

۳۴۱۸۰

۷۵۱۰۰

۱۶/۳

۱۷/۱

نانوپزشکی

۱۰۳۴۰

۲۵۵۲۰

۵۸۷۰۰

۱۹/۸

۱۸/۱

تشخیص‌های مبتنی بر
فناوری‌نانو

۵۶۶۰

۸۱۳۰

۱۱۳۰۰

۷/۵

۶/۸

ادوات و لوازم پزشکی
فناوری‌نانو

۷۳

۵۳۰

۵۱۰۰

۴۸/۷

۵۷/۳