سنتز نانوپودری ابرپارامغناطیس در دانشگاه آزاد اسلامی

نانوپودر ابرپارامغناطیس ۳۵ نانومتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در سطح آزمایشگاهی سنتز شد.

 نانوپودر ابرپارامغناطیس ۳۵ نانومتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در
سطح آزمایشگاهی سنتز شد.

دکتر مرتضی انحصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، در پژوهشی موفق
به سنتز نانوپودر کبالت تیتانات (CoTiO3) با حداکثر درجه‌ی خلوص و کمترین اندازه‌ی
ممکن در شرایط آزمایشگاهی، با استفاده از روش سل- ژل شده‌است.

نانوپودر کبالت تیتانات در حوزه‌ی ذخیره‌ی داده‌ها با چگالی بالا، تصویرنگارهای
رزونانس مغناطیسی، سرماسازهای مغناطیسی و تولید رنگ کاربرد دارد.

دکتر انحصاری در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو، با بیان
این مطلب که «خاصیت ابرپارامغناطیسی این ماده در مقیاس نانو و همچنین معادله‌ی
ظرفیت گرمایی ویژه‌ی این ماده با استفاده از DSC تعیین گردیده‌است»، افزود: «این
مطالعه، امکان ساخت نانوپودرهای خالص CoTiO3 را با روش سنتز شیمی تر و به کارگیری
ژل استئاریک اسید فراهم کرده‌است».

نتایج نشان می‌دهد که نانوپودرهای کاملا بلورین CoTiO3 در دمای ۶۰۰ ºC  با اندازه‌ای
حدود ۳۵ نانومتر ساخته شده‌اند. همچنین رفتار ابرپارامغناطیسی CoTiO3 سنتز شده با
استفاده از دستگاه VSM در دمای اتاق اثبات گردیده‌است.

جزئیات این پژوهش -که با همکاری خانم اعظم پرویز، آقای کیوان اوضاعی و خانم الهام
کرمعلی انجام شده،- در مجله‌ی Journal of Experimental Nanoscience (جلد ۵، صفحات
۶۸- ۶۱، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.