درخت ایرانی فناوری نانو به استاندارد بین المللی تبدیل شد

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) روش پیشنهادی ایران برای تقسیم بندی و دسته بندی نانومواد را تایید و در قالب یک استاندارد بین المللی منتشر کرد. ایران حدود ۳ سال پیش، روشی را با عنوان – درخت نانو – برای تقسیم بندی انواع نانومواد و نانوساختارها، به این سازمان ارائه کرده بود.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) روش پیشنهادی ایران برای تقسیم بندی و دسته بندی نانومواد را تایید و در قالب یک استاندارد بین المللی منتشر کرد.

کمیته استانداردسازی فناوری نانوی ایران (ISIRI/TC229) حدود سه سال پیش، روشی را با عنوان “درخت نانو” برای تقسیم بندی انواع نانومواد و نانوساختارها، به کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC229) ارائه کرده بود. ۳۲ کشور عضو این کمیته، در چندین مرحله این پیشنهاد را بررسی و نهایتاً جهت انتشار مورد پذیرش قرار دادند. متن این استاندارد از سایت سازمان بین المللی استاندارد قابل دریافت است.

در این استاندارد که با عنوان “متدولوژی تقسیم بندی و کلاسه بندی نانومواد” منتشر شده است، یک متدولوژی و روش سیستماتیک برای تقسیم بندی و کلاسه بندی نانو مواد بر اساس ابعاد، ماهیت شیمیایی، خواص و ویژگی‌ها ارائه شده است. با این روش به راحتی می‌توان نانومواد را براساس خواص و ویژگی‌ها تقسیم بندی کرده و در گروه‌های مشابهی در قالب شاخه‌های یک درخت قرارداد. درنتیجه می‌توان برای نانومواد مشابه که خواص مشابهی دارند استانداردهای یکسانی تهیه کرد.

درخت‌های فناوری نانو چندین سال است که برای تقسیم‌بندی نانو مواد در ایران مطرح شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گستردگی نانومواد و سرعت بالای توسعه‌ی فناوری نانو باعث می‌شود که طیف موادی که با استفاده از این فناوری در آینده تولید می‌شوند، بسیار وسیع باشد. لذا مطالعه و تدوین استانداردها چه در حوزه اندازه‌گیری و تعیین مشخصات چه در حوزه سلامت و ایمنی، بدون دسته‌بندی و طبقه‌بندی این مواد بسیار دشوار خواهد بود.

گفتنی است این چهارمین استانداردی است که کمیته بین المللی استانداردسازی فناوری نانو منتشر کرده است و ایران با حضور فعال در نشست‌های این کمیته، نقش موثری در تدوین این استانداردها داشته است. ایران همچنین تاکنون دو استاندارد ملی را نیز در زمینه فناوری نانو منتشر کرده است که عناوین آنها به این صورت است:

۱٫ فناوری نانو- واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف اصلی. اطلاعات بیشتر

 ۲٫ آئین کار سلامت و ایمنی در محیط‌های کار با نانومواد. اطلاعات بیشتر