الکترودی برای سنجش بهتر اسید اوریک

محققان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، روشی برای اندازه‌گیری اسید اوریک در نمونه‌های بیولوژیکی ارایه کرده‌اند که حساسیت بالاتر و حد تشخیص پایین‌تری نسبت به روش‌های موجود دارد.

محققان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، روشی برای اندازه‌گیری اسید اوریک در نمونه‌های
بیولوژیکی ارایه کرده‌اند که حساسیت بالاتر و حد تشخیص پایین‌تری نسبت بهروش‌های
موجود دارد.

دکتر بیوک حبیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، در گفتگو با بخش
خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو با بیان این مطلب که «ابداع روش
الکتروتجزیه‌ای برای اندازه‌گیری اسید اوریک در مایعات بیولوژیکی از اهداف اصلی این
کار پژوهشی بوده‌است»، افزود: «این پژوهش در مقایسه با پژوهش‌های اخیر انجام شده در
این زمینه، دارای حساسیت بالا و حد تشخیص پایین‌تری بوده و در اندازه‌گیری مایعات
بیولوژیکی استفاده می‌گردد».

دکتر حبیبی، مراحل انجام این کار پژوهشی را؛ سنتز الکترود کربن- سرامیک و بررسی
خواص الکتروشیمیایی آن، اصلاح سطح آن با نانولوله‌های کربنی و بررسی خواص
الکتروشیمیایی آن، بررسی پایداری و سایر خواص آن، الکتروکاتالیز اسید اوریک در سطح
الکترود اصلاح شده با نانوذرات کربن، بهینه‌سازی پارمتراهای دخیل در فرآیند کاتالیز،
ابداع روش‌های الکتروتجزیه برای اندازه‌گیری آن و در نهایت به‌کارگیری روش‌های
ابداعی در اندازه‌گیری اسید اوریک در نمونه‌های بیولوژیکی نظیر ادرار بیان کرد.

دکتر حبیبی توانسته‌است؛ یک روش الکتروتجزیه‌ای از نوع ولتامتری تفاضلی افتراقی را
برای اندازه‌گیری اسید اوریک با حد تشخیص مناسب ارایه دهد و با کمک آن اسید اوریک
ادرار و نمونه‌های دیگر را با دقت بالاتری اندازه‌گیری نماید.

البته این الکترود در سطح تئوری و آزمایشگاهی تولید شده‌است و برای صنعتی شدن آن
باید زیرساخت‌های تجاری مناسب در ایران فراهم گردد.

جزئیات این پژوهش -که با همکاری آقای حمزه پژهان و محمد حسین‌پور نقی‌آذر انجام شده،-
در مجله‌ی Microchim Acta (جلد ۱۶۹، صفحات ۳۲۰- ۳۱۳، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.