انتشار گزارش ارزیابی برنامه فناوری‌نانو

کمیسیون اروپا به‌تازگی گزارش ارزیابی برنامه فناوری‌نانو، مواد و فرایندهای تولید (NMP)، که در چارچوب برنامه ششم توسعه تحقیقات و فناوری (FP6) اتحادیه اروپا انجام شده است را منتشر کرده است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

کمیسیون اروپا به ‌تازگی گزارش ارزیابی برنامه
فناوری‌نانو، مواد و فرایندهای تولید (NMP)، که در چارچوب برنامه ششم توسعه
تحقیقات و فناوری (FP6) اتحادیه اروپا انجام شده است را منتشر کرده است.

این گزارش با عنوان «تاثیر راهبردی نه انقلابی»،در ماه ژوئن سال جاری
میلادی توسط موسسه تحقیقاتی آکسفورد و با همکاری موسسه تحقیقات شرکت‌های
کوچک و متوسط اتریش و شبکه تحقیقات شرکت‌های کوچک و متوسط اروپا تهیه شده
است.

هدف از انجام این ارزیابی، مطالعه ارزش راهبردی و اثرات NMP در قاره اروپا
و سطح بین‌المللی بوده است.

ساختار گزارش جدید، طی فرایند ارزیابی شکل گرفته است. بخش اول این گزارش،
روش‌شناسی و سوابق برنامه‌های فناوری‌نانو را پوشش داده است. بخش دوم
گزارش، در برگیرنده تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های مربوط به سوالات
ارزیابی است. این بخش دربرگیرنده طراحی و اجرای برنامه، ماهیت و ارتباط
نتایج و اثرات راهبردی آنها است.

بر اساس این ارزیابی، برنامه مذکور تاثیر راهبردی بر توسعه علم و
فناوری‌نانو در اروپا داشته است اما تاثیر آن به‌صورت انقلابی نبوده است.

ارزیابان این برنامه دریافته‌اند که تحقق اهداف NMP در چارچوب برنامه ۶
توسعه تحقیقات و فناوری، بسیار متفاوت بوده است.

برخی از دستاورد‌های این برنامه عبارتند از:

  • تولید و تقویت دانش جدید؛
  • محقق شدن تغییر تحقیقات؛
  • خلق فرصت‌های تغییر و توسعه کار راهه شغلی برای محققان؛ و
  • توسعه پایدار محیط زیست.
برخی از نقاط ضعف اصلی برنامه مذکور عبارتند از:
  • ضعف در ارتقای مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط در توسعه فناوری‌نانو؛ و
  • ضعیف بودن تجاری‌سازی فناوری‌نانو.