سنتز نانوذراتی با ساختار پوسته- هسته و واکنش‌پذیری بالا

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، توانستند نانوذراتی را با ساختار پوسته- هسته تولید کنند و نشان دهند که این نانوذرات نسبت به نانوذرات با ساختار یکنواخت واکنش‌پذیری بیشتری دارند.

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، توانستند نانوذراتی را با ساختار پوسته- هسته تولید کنند و نشان دهند که این نانوذرات نسبت به نانوذرات با ساختار یکنواخت واکنش‌پذیری بیشتری دارند.

دکتر حسین هلی، استادیار گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «توانستیم روش بسیار ساده‌ای را برای ساخت نانوذرات با ساختار پوسته- هسته ارایه دهیم. همچنین نشان دادیم که نانوذرات با ساختار پوسته- هسته، از همان ذرات با ابعاد میکرومتری و یا ذرات نانومتری با ساختار یکنواخت (بدون ساختار پوسته-هسته) واکنش‌پذیری بیشتری دارند».

دکتر هلی با هدف ساخت نانوذرات کبالت هگزاسیانوفرات با ساختار پوسته- هسته‌ای، پژوهشی را انجام داده ‌است. وی ابتدا با انجام واکنش شیمیایی و با افزایش مخلوطی از یون‌های آهن ۲ و ۳ به محلول قلیایی، به رسوب هسته‌ی اکسید آهن رسیده‌است. سپس با افزایش نانوذرات هسته‌ی اکسید آهن به محلول رقیقی از اسید کلریدریک، افزایش محلولی از سدیم هگزاسیانوفرات و افزایش محلول کبالت ۳، نانوذرات هسته‌ی اکسید آهن- پوسته‌ی کبالت هگزاسیانوفرات را سنتز کرده‌است.

از این نانوذرات می‌توان در سنسورهای اندازه‌گیری داروها و مواد بیولوژیک استفاده نمود.

شکل، اندازه و خواص نانوذرات تولید شده با ابزارهای مختلف از جمله میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی و عبوری، پراش اشعه‌ی ایکس، اسپکتروسکپی فتوالکترون اشعه‌ی ایکس، طیف‌سنجی زیر قرمز، آنالیز حرارتی و روش‌های الکتروشیمیایی بررسی شده‌است.

جزئیات این پژوهش -که با همکاری سودابه مجدی و دکتر نغمه ستاراحمدی انجام شده، در مجله‌یMaterials Research Bulletin (جلد ۴۵، صفحات ۸۵۸- ۸۵۰، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.