نخستین المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو پایان یافت

مرحله ی دوم المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، روزهای ۸ تا ۱۸ مرداد ماه برگزار و این المپیاد با برگزاری آزمون نهایی به کار خود پایان داد.

مرحله ی دوم المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، روزهای ۸ تا ۱۸ مرداد ماه
برگزار و این المپیاد با برگزاری آزمون نهایی به کار خود پایان داد.

ستاد فناوری نانو امسال برای اولین بار یک آزمون ملی با عنوان المپیاد دانش آموزی
علوم و فناوری نانو را برگزار و دانش آموزان مقطع دبیرستان را به رقابت کشاند.

المپیاد در دو مرحله طراحی شده بود؛ در مرحله نخست ۱۲۰۰ دانش آموز از ۲۰ استان ،
روز ۴ تیرماه در یک آزمون تستی شرکت کردند تا دانسته های علمی آنها از مفاهیم مقیاس
نانو، ماهیت بین رشته ای نانو و تفاوت علوم با فناوری نانو با یکدیگر مقایسه شود.
از بین این افراد، ۳۰ نفر از ۱۴ استان به عنوان نفرات برتر انتخاب و به مرحله دوم
راه یافتند.

مرحله دوم المپیاد، شامل یک اردوی علمی و آزمون نهایی بود که با همکاری پژوهشگاه
صنعت نفت طراحی و اجرا شد. دانش آموزان در این مرحله، تولید چندین نانوساختار را با
روش های سل- ژل و شیمی تر، اسپری پیرولیز، میکروامولسیون و هیدروترمال را تجربه
کردند. این دوره طی پنج روز کاملاً فشرده با راهنمایی و نظارت دکتر علیمراد رشیدی
از محققان برتر فناوری نانو اجرا شد.

یک روز از این اردوی علمی نیز به آشنایی با روش های اندازه گیری و تعیین مشخصات با
استفاده از میکروسکپ های AFM، STM و TEM اختصاص یافت. مهندس قرایلو از آزمایشگاه
فناوری نانوی پارک فناوری پردیس، ضمن تشریح این میکروسکپ ها، نمونه هایی را به صورت
عملی برای دانش آموزان مورد آنالیز قرار داند.

دوره ی آموزش تکنیک های شبیه سازی در مقیاس نانو، مرحله ی پایانی این اردو بود. در
این دوره مهندس مرادی، مجری باشگاه نانو، تکنیک ها و نرم افزارهای شبیه سازی در
مقیاس نانو را به دانش آموزان المپیادی معرفی و با ارائه ی یک مسئله ی شبیه سازی،
آنها را به رقابت کشاندند.

این المپیاد روز ۱۸ مردادماه با برگزاری آزمون نهایی به کار خود پایان داد.
برگزیدگان نهایی با اریابی امتیازهای آزمون تستی، فعالیت های عملی و آزمون نهایی،
انتخاب و در آبان ماه، در جشنواره فناوری نانو معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.