دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو

هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۹ در شهر مشهد مقدس برگزار می شود. این همایش توسط ستاد توسعه فناوری نانو و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.

همایش کاربرد فناوری نانو در مدیریت کیفیت کیوی

هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۹ در شهر مشهد مقدس برگزار می شود. این همایش توسط ستاد توسعه فناوری نانو و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار خواهد شد.

سلسله همایش‌­ های دانشجویی فناوری نانو توسط ستاد توسعه فناوری نانو و با همکاری یکی از مراکز دانشگاهی کشور برگزار می‌ شود. تمامی دانشجویانی که ارتباط پایان ‌نامه آنها با فناوری نانو توسط کمیته علمی داوری ستاد تأیید شده است جهت دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی خود ملزم به ثبت نام و ارائه مقاله خود در یکی از همایش های ‌دانشجویی فناوری نانو می باشند. تاکنون هفت همایش از این مجموعه همایش ها در دانشگاه های تربیت مدرس، کاشان، شیراز، رازی کرمانشاه، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شده است، که دانشگاه تربیت مدرس دو بار میزبانی این همایش را بر عهده داشته است.

هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو که دومین همایش دانشجویی برگزار شده در سال جاری خواهد بود، با هدف ایجاد هم افزایی و تعامل میان پژوهشگران حوزه فناوری نانو، توانمندسازی محققین برای ورود به عرصه بازار و ارائه مدل ها، الگوها و راهکارهای کسب موفقیت برای فعالیت در بازار فناوری نانو، در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ماه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

اطلاعات تکمیلی در خصوص چگونگی ثبت نام و ارسال مقالات متعاقبا از طریق پایگاه اینترنتی ستاد توسعه فناوری نانو به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.