وضعیت فناوری‌نانو در بخش غذایی سوئیس

«فناوری‌نانو در بخش غذایی» عنوان گزارشی است که مرکز ارزیابی فناوری سوییس آن را به‌تازگی منتشر کرده است.

«فناوری‌نانو در بخش غذایی» عنوان گزارشی است که مرکز ارزیابی فناوری سوییس آن را
به‌تازگی منتشر کرده است.

گزارش مذکور به‌طور خلاصه نانومواد مورد استفاده در بخش مواد غذایی را با تمرکز بر
بازار کشور سوییس و تجزیه و تحلیل چارچوب قانونی موجود، ارائه کرده است.

بر اساس یافته‌های متخصصان علوم غذایی، در حال حاضر از کاربردهای مختلف فناوری‌نانو
به‌طور محدودی در حوزه غذا استفاده می‌شود. هم اکنون این صنعت، منابع مالی چشمگیری
در تحقیق و توسعه کاربردهای مختلف این فناوری نوظهور در زمینه مواد غذایی صرف می‌کند.

دغدغه مشترک تمامی فعالان این عرصه این است که قبل از بازاریابی و استفاده از مواد
غذایی مبتنی بر فناوری‌نانو باید موارد مبهم موجود در زمینه ریسک‌های این حوزه رفع
شوند زیرا که عامه مردم نسبت به استفاده از مواد غذایی جدید بسیار حساس هستند.

برخی از اهداف این مطالعه عبارتند از:

• بحث و بررسی آینده کاربردهای فناوری‌نانو در بخش موادغذایی. چشم‌انداز و منافع
مربوط به این حوزه کدامند؟ و نقش‌آفرینان اصلی این حوزه چه کسانی هستند؟

• ایجاد تمایز بین داستان‌های تخیلی‌ای که معمولا در رسانه‌ها مطرح می‌شود و اصول
علمی و کاربردهای قابل پیش‌بینی مبتنی بر آنها.

• ارزیابی وضعیت این حوزه در یک ارزیابی کلی از طریق مقایسه راهبردهای مختلف برای
بهبود مواد غذایی.

• تدوین پیشنهاداتی برای تصمیم‌گیران و به ویژه برای سیاست‌گذاران.

نتایج مطالعه:

• تجزیه و تحلیل بازار سوییس نشان می‌دهد که تاکنون از افزودنی‌های غذایی نانومقیاس
کمی استفاده شده است.

• به‌طور کلی غنی‌سازی مواد غذایی با افزودنی‌های نانومقیاس می‌تواند منجر به ایجاد
مزیت‌های نسبی زیادی در کشورهای در حال توسعه شود.