شناسایی فلز سمی سرب در آب به‌همت محققان کرمانی

محققان دانشگاه پیام نور مرکز کرمان با همکاری پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان، موفق به تولید حسگر جدیدی برای شناسایی فلز سمی سرب در آب شدند.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

محققان دانشگاه پیام نور مرکز کرمان با همکاری پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان، موفق به تولید حسگر جدیدی برای شناسایی فلز سمی سرب در آب شدند.

استفاده از الکترودهای اصلاح شده‌ی شیمیایی نانولوله‌‌ی کربنی، امروزه به‌عنوان گزینه‌ای جدید برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی فلزات سمی مطرح هستند.

دکتر علیرضا محدثی زرندی، استادیار دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌‌ی فناوری نانو با بیان این مطلب که «کار حاضر معرفی‌کننده‌ی یک روش الکتروشیمیایی مناسب برای تعیین فلز سمی سرب در آب‌های مختلف است»، افزود: «این پژوهش، از مزایایی از جمله تکرارپذیری خوب روش، گزینش‌پذیری بالا نسبت به یون مورد مطالعه، محدوده خطی بالا و حساسیت یا حد تشخیص قابل قبول برخوردار است که این مسئله تا حدی مربوط به استفاده از نانولوله‌های کربنی است».

دکتر محدثی در رابطه با علت استفاده از نانولوله‌های کربنی گفت: «نانولوله‌های کربنی با ویژگی‌های منحصر به فرد، یکی از گزینه‌ها برای اصلاح سطح الکترودها هستند که می‌توانند باعث تغییر ویژگی‌های سطح الکترودهای جامد و تغییر و بهبود پاسخ الکترود اصلاح شده شوند. از طرفی با اصلاح و عامل‌دار کردن خود این نانولوله‌ها با یک لیگاند انتخابگر، قبل از ساخت الکترود اصلاح شده، می‌توان گزینش‌پذیری این مواد را نسبت به یک فلز خاص تضمین نمود».

جزئیات این پژوهش -که با همکاری خانم اشرف سلمانی‌پور دانشجوی دکتری شیمی تجزیه در دانشگاه شهید باهنر کرمان و خانم زهرا مطلبی دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه در دانشگاه پیام نور کرمان انجام شده، در مجله‌ی The Royal Society of Chemistry 2010 (جلد ۱۳۵، صفحات ۱۶۹۰- ۱۶۸۶، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.