روشی جدید برای تولید نانولوله‌های کربنی

روشی جدید برای تولید نانولوله‌های کربنی به وسیله‌ی پژوهشگران دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل، ارایه شد.

روشی جدید برای تولید نانولوله‌های کربنی به وسیله‌ی پژوهشگران دانشگاه صنعتی انوشیروانی بابل، ارایه شد.

یکی از ساده‌ترین و موثرترین راه‌های بهبود روش تخلیه‌ی قوس الکتریکی برای سنتز نانولوله‌های کربنی، جایگزینی سامانه‌ی خلاء و مبدل حرارتی با محیط مایع است که مورد توجه پژوهشگران ایرانی است.

دکتر محسن جهانشاهی، مدیر گروه پژوهشی نانوزیست‌فناوری دانشگاه صنعتی انوشیروانی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «پژوهشی را با برای بررسی عوامل موثر در سنتز نانولوله‌های کربنی به روش قوس الکتریکی در محیط مایع و کنترل عوامل موثر و بهینه‌سازی عوامل در سنتز نانولوله‌های کربنی با کیفیت بالا، قطر کم، طول زیاد و خلوص بالا در حالی که محصول تولیدی از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد، انجام داده‌ایم».

دانشیار دانشگاه صنعتی انوشیروانی، برای انجام این کار، ابتدا دستگاه تمام اتوماتیکی را برای سنتز نانولوله‌های کربنی به روش تخلیه‌ی قوس الکتریکی در محیط مایع طراحی کرده ‌است. سپس با بررسی و تعیین عوامل موثر بر سنتز و به کار بردن روش طراحی آزمایش‌ها (روش تاگوچی) برای بهینه‌سازی فرآیند به خالص‌سازی محصول تولید شده پرداخته ‌است.

وی در ادامه افزود: «این دستگاه قادر به ثابت نگه داشتن فاصله‌ی بین دو الکترود و میزان ولتاژ به طور اتوماتیک است. همچنین، در این روش، یک مرحله‌ی خالص‌سازی چند قسمتی برای از بین بردن ناخالصی‌های همراه با نانولوله‌های کربنی دیده ‌شده ‌است».

دکتر جهانشاهی در این کار پژوهشی، معادله‌ای برای بیان ارتباط بین عوامل موثر بر سنتز و بازده تولید پیشنهاد کرده ‌است که می‌تواند بازده تولید را بر اساس پارامترهای مشخص پیش‌بینی کند.

وی در پایان اظهار داشت: «در حال حاضر، عرضه‌ی این محصول به میزان کم (مقیاس آزمایشگاهی) و همچنین ارایه‌ی دانش فنی این روش برای متقاضیان وجود دارد».

جزئیات این پژوهش -که با همکاری راضیه جباری سرشت و فروغ توبی و مشاوره‌ی پروفسور رئوف انجام شده،- در مجله‌ی Fullerenes, Nanotub es, and Carbon Nanostruc tures (جلد ۱۸، صفحات ۱۵۹- ۱۴۸، سال ۲۰۱۰) منتشر شده ‌است.