افزایش شانس درمان برخی عفونت‌های ریوی

با تلاش جمعی از محققان دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس، شانس درمان بیماران مبتلا به عفونت‌های ریوی سیستیک فیبروزیس افزایش یافت.

با تلاش جمعی از محققان دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس، شانس درمان بیماران مبتلا به عفونت‌های ریوی سیستیک فیبروزیس افزایش یافت.

این تیم تحقیقاتی، موفق شدند داروی هیدروفیل را در حامل نانوذرات لیپیدی سوار کرده و با اندازه ذره‌ای مناسب، دارو را به بافت هدف برسانند.

دکتر سولماز غفاری، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «با این روش، غلظت کلیوی دارو که منجر به سمیت می‌شود بسیار کاهش می‌یابد و ذرات پس از لیوفیلیزاسیون، پایداری مناسبی در دماهای مختلف می‌یابند».

دکتر غفاری، «تهیه‌ی نانوذرات استنشاقی از داروی امیکاسین، کاهش سمیت کلیوی این دارو، افزایش غلظت دارو در ریه، طراحی داروی طولانی اثر و کاهش دفعات تجویز، تهیه‌ی شکل غیر تزریقی از امیکاسین و افزایش شانس درمان عفونت‌های ریوی مبتلایان به سیستیک فیبروزیس» را از دستاوردهای این کار پژوهشی دانست.

محققان برای رسیدن به این نتایج، ابتدا نانوذرات لیپیدی را با استفاده از کلسترول تهیه کرده‌اند. در مرحله‌ی بعد به بهینه‌سازی اندازه‌ی ذره و بارگیری دارو پرداخته‌اند. لیوفیلیزاسیون (ترکیب روش‌های انجماد و خشک کردن) ذرات، بهینه‌سازی شرایط، کنترل خصوصیات ضد میکروبی داروی بار شده در نانوذرات را در مراحل بعدی انجام داده‌اند. در نهایت نیز برای بررسی توزیع ذرات، این دارو را روی حیوان آزمایشگاهی مطالعه کرده‌اند.

بنابر ادعای محقق این پژوهش مبنی بر کاهش عوارض دارو و تولید بسیار آسان این دارو در مقیاس صنعتی، امیدواریم با کمک و حمایت مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور شاهد تجاری شدن این محصول باشیم.

جزئیات این پژوهش -که با راهنمایی دکتر ژاله ورشوساز و دکتر فاطمه اطیابی و با همکاری دکتر عباس جعفریان دهکردی، دکتر شیرزاد آزرمی، دکتر محمدرضا خوشایند و دکتر فرزاد کبارفرد انجام شده، – در مجله‌ی Journal of Liposome Research (جلد ۲، صفحات ۱۰۴- ۹۷، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.