افزایش دوام شستشوی منسوجات حاوی نانونقره

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دوام شستشوی پارچه‌های پنبه‌ای دارای پوشش نانوذرات نقره را افزایش دادند، همچنین توانستند میزان جذب نانونقره را روی این منسوجات بالا ببرند.

محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دوام شستشوی پارچه‌های پنبه‌ای دارای پوشش نانوذرات نقره را افزایش دادند، همچنین توانستند میزان جذب نانونقره را روی این منسوجات بالا ببرند.

دکتر محمد اسماعیل یزدان‌شناس و دکتر محمدرضا ناطقی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، و آقای مهندس محمد شاطری دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد دانشکده نساجی این واحد، روی افزایش جذب نانوذرات نقره بر سطح پارچه‌های سلولزی و بهبود دوام شستشوی پارچه‌ی اصلاح شده تحقیق می‌کنند.

ایشان در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو، اشاره نمودند: «در پژوهشی، اثر کاتیونیزه کردن سلولز (پنبه) را روی جذب نانوذرات نقره با استفاده از ماده‌ی کاتیونی‌کننده‌ی ۳-کلرو-۲- هیدروکسی پروپیل تری‌متیل آمونیوم کلراید و دو نوع نانوکلوئیدنقره دارای پایدارکننده‌های متفاوت بررسی کردیم».

این محققین ادامه دادند: «نانوکلوئیدهای نقره به روش رمق‌کشی، با غلظت‌های متفاوت در دماهای ۸۰oC و ۱۰۰oC روی پنبه‌ی کاتیونی و غیرکاتیونی رسوب‌گذاری شده‌اند. مقدار نقره‌ی جذب شده به‌وسیله‌ی نمونه‌ها با استفاده از پلاسمای جفت شده‌ی القایی و فعالیت ضدباکتریایی نمونه‌ها، روی باکتری اشریشیا کلی مورد بررسی قرار گرفته‌است».

نتایج حاکی از آن است که جذب نانوذرات نقره روی پنبه‌ی کاتیونی بیشتر از پنبه‌ی غیرکاتیونی (حدود ۳ برابر) است و نمونه‌های عمل شده در دمای ۸۰oC مقدار نقره‌ی بیشتری از نمونه‌های عمل شده در دمای ۱۰۰oCدارند.

گفتنی است که افزایش جذب نقره در پنبه‌ی کاتیونی به دلیل تغییر بارهای سطحی سلولز است، علاوه‌بر این، نوع پایدارکننده‌ی نانوذرات، باعث تغییر در میزان جذب نانوذرات می‌شود. همچنین پنبه‌ی کاتیونی، ویژگی ضدباکتری قوی‌تری نسبت به پنبه‌ی غیرکاتیونی دارد.

نکته قابل توجه، آن است که ماده‌ی کاتیونی تجاری در این پژوهش، با قیمت مناسب در کشور موجود است و به راحتی می‌توان از آن در کارخانجات تکمیل صنایع نساجی استفاده کرد.

جزئیات پژوهش انجام شده در مجله‌ی Cellulose (جلد ۱۶، صفحات ۱۱۵۷- ۱۱۴۷، سال ۲۰۰۹) منتشر شده‌است.