انتخابات هیئت رئیسه کمیته استاندارد فناوری نانو

جلسه‌ انتخابات سومین هیئت رئیسه این کمیته با حضور اعضای کارگروه‌های تخصصی کمیته در روز دوشنبه مورخ ۰۵/۰۷/۸۹ برگزار شد.

انتخابات هیئت رئیسه کمیته استاندارد فناوری نانو

جلسه‌ انتخابات سومین هیئت رئیسه کمیته استاندارد فناوری نانو با حضور اعضای کارگروه‌های تخصصی کمیته در روز دوشنبه مورخ ۵/۷/۸۹ برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر علی بیت‌اللهی به عنوان رئیس کمیته، خانم مهندس مهوش سیفی به عنوان نایب رئیس و آقای مهندس حسن پوی پوی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند. همچنین ارائه فعالیت‌های یک سال گذشته کمیته استاندارد و برنامه‌های کوتاه‌مدت کمیته از دیگر مواردی بودند که در جلسه کمیته استاندارد فناوری نانو مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

از مهمترین فعالیت‌های یک سال گذشته کمیته، تدوین یک استاندارد بین‌المللی با عنوان «متدولوژی تقسیم‌بندی نانومواد» و دو استاندارد ملی با عناوین «تعاریف و اصطلاحات اصلی درفناوری نانو» و «آئین کار سلامت و ایمنی در محیط‌های کار با نانومواد» است. همچنین این کمیته در حال حاضر تدوین ۱۴ استاندارد ملی و یک استاندارد بین المللی را در دست انجام دارد.

کمیته استاندارد فناوری نانو از سال ۱۳۸۵ آغاز به کار کرده و عمده فعالیت‌های آن را تدوین استاندارد ملی فناوری نانو، تعیین اولویت برای تدوین استاندارد محصولات فناوری نانو، مشارکت در فعالیت‌های بین المللی تدوین استاندارد فناوری نانو و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط در زمینه تدوین استاندارد فناوری نانو، تشکیل می‌دهند.