ارزیابی بازار جهانی فناوری‌نانو

طبق گزارش تحقیقات بازار فنی جدید، «فناوری‌نانو: ارزیابی واقعی بازار»، که توسط موسسه تحقیقاتی بی‌سی‌سی منتشر شده است، ارزش بازار جهانی فناوری‌نانو در سال ۲۰۱۰ به ۷/۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

طبق گزارش تحقیقات بازار فنی جدید، «فناوری‌نانو: ارزیابی واقعی بازار»، که توسط
موسسه تحقیقاتی بی‌بی‌سی منتشر شده است، ارزش بازار جهانی فناوری‌نانو در سال ۲۰۱۰
به ۷/۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید. طبق این گزارش، ارزش این بازار تا سال ۲۰۱۵ با
نرخ رشد ترکیبی سالانه (CAGR) 11/1 درصد، به ۲۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

بزرگ‌ترین بخش این بازار به نانومواد مربوط می‌شود که انتظار می‌رود ارزش آن با نرخ
رشد ترکیبی سالانه ۷/۱۴ درصد از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۶/۱۹ میلیارد دلار
در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.

دومین بخش بزرگ به نانوادوات (nanotools) مربوط می‌شود که انتظار می‌رود ارزش آن با
نرخ رشد ترکیی سالانه ۳/۳ درصد، از ۸/۵ میلیون دلار کنونی به ۸/۶ میلیارد دلار در
سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.

کوچکترین بخش بازار نیز به نانو ابزارها (nanodevices) مربوط می‌شود که انتظار می‌رود
با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۹/۴۵ درصد، از ۴/۳۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به ۲۳۴
میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد.

گزارش جدید نانومواد (نانوذرات، نانولوله‌ها، مواد نانوساختار و نانوکامپوزیت‌ها)،
نانوادوات (ادوات نانولیتوگرافی و میکروسکوپ روبشی پیمایشگر)، و نانوابزارها (نانوحسگرها
و نانوالکترونیک) را پوشش داده است.

هدف این گزارش، ارائه اطلاعات لازم در زمینه پتانسیل تجاری کاربردهای مختلف فناوری‌نانو
برای سرمایه‌گذاران است.

مقاصد اصلی گزارش فوق عبارتند از:

• شناسایی بخش‌هایی از فناوری‌نانو با بیشترین پتانسیل تجاری در میان مدت (تا سال
۲۰۱۵)؛

• برآورد میزان تقاضای آتی در این بخش‌ها؛ و

• ارزیابی چالش‌هایی که باید در هر بخش رفع شوند و شناسایی پتانسیل آنها جهت برآورد
احتمال موفقیت تجاری‌سازی آنها.

کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاران خطرپذیر، دولت‌مردان فعال در عرصه فناوری‌نانو
و … می‌توانند از مطالب ارزشمند این گزارش در تدوین برنامه‌های ملی، ارتقای توسعه
صنعت فناوری‌نانو و … بهره‌برداری کنند.

متن کامل این گزارش به قیمت ۴۸۵۰ دلار از طریق نشانی http://www.bccresearch.com/report/index.php?rcode=nan