پروژه‌ ملی آلمان برای ارزیابی ریسک نانومواد

وزارت فدرال آموزش و تحقیقات (BMBF) ، پروژه تحقیقاتی مشترکی با عنوان NanoGEM (مواد نانوساختار- سلامت، انتشار و ویژگی‌های ظاهری آنها) آغاز کرده‌ است.

وزارت فدرال آموزش و تحقیقات (BMBF) ، پروژه تحقیقاتی مشترکی با عنوان NanoGEM (مواد
نانوساختار- سلامت، انتشار و ویژگی‌های ظاهری آنها) آغاز کرده‌ است.

BMBF با همکاری ۱۹ سازمان و شرکت تحقیقاتی از جمله شرکت باسف (BASF) ، پروژه فوق را
آغاز کرده است. بودجه این پروژه تحقیقاتی ملی ۳ ساله، حدود ۴/۹ میلیون یورو است که
بخش اعظم آن به‌وسیله‌ی وزارت فدرال آموزش و تحقیقات تأمین شده و حدود ۱/۵ میلیون
یوری آن نیز به‌وسیله‌ی صنعت تأمین می‌شود. پروژه مذکور به‌وسیله‌ی مؤسسه انرژی و
فناوری زیست‌محیطی دویسبورگ (IUTA) هدایت خواهد شد.

در چارچوب پروژه NanoGEM، جذب و انتشار نانوذرات در بدن انسان از نظر اندازه،
ساختار و ویژگی‌های کارکردی آنها بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد. NanoGEM در نوع
خود اولین پروژه در کشور آلمان است که اثرات نانومواد و نانوذرات مورد استفاده در
محصولات پردازش شده در صنایع این کشور را ارزیابی می‌کند. پروژه جدید به دنبال این
است تا به طور نظام‌مند، ریسک‌های مربوط به نانومواد را ارزیابی کند.

داشتن دانش مشروح از رفتار و اثرات نانومواد برای فرایند ارزیابی ریسک نانومواد در
محصولات جدید بسیار حایز اهمیت است. لذا تحقیقات ایمنی، اساسا به دنبال این هستند
که کدام روش‌ها برای ارزیابی ریسک‌های بالقوه نانومواد مناسب هستند. هدف اصلی پروژه
NanoGEM توسعه و تدوین راهبردهای آزمایش هوشمند برای نانومواد است.

شرکت باسف یکی از شرکت‌های پیشگام دنیا در زمینه صنعت مواد شیمیایی است. این شرکت
به فناوری نانو به‌‌عنوان یکی از فناوری‌های مهم و کاربردی برای توسعه آینده خود
توجه می‌کند. به همین خاطر شرکت فوق یکی از ۵ خوشه تحقیقاتی علم و فناوری نانو در
کشور آلمان محسوب می‌شود.