ارائه برنامه آموزشی نانوپروفسور در هند

کشور هند از جمله کشورهایی است که نسبت به توسعه آموزش علم و فناوری نانو متعهد بوده و در این راستا برنامه آموزشی نانوپروفسور را انتخاب کرده است.

کشور هند از جمله کشورهایی است که نسبت به توسعه آموزش علم و فناوری نانو متعهد
بوده و در این راستا برنامه آموزشی نانوپروفسور را انتخاب کرده است.

برنده شدن در مسابقه جهانی فناوری نانو از طریق آموزش فراهم می‌شود. توسعه آموزش
این فناوری نوظهور نیازمند داشتن برنامه‌ای منسجم است. کشور هند از جمله کشورهایی
است که نسبت به توسعه آموزش علم و فناوری نانو متعهد بوده و در این راستا برنامه
آموزشی نانوپروفسور را انتخاب کرده است.

برنامه آموزشی نانوپروفسور (NanoProfessor™) که به‌وسیله‌ی شرکت آمریکایی NanoInk,
Inc.®
ارائه می‌شود، بر توسعه آموزش عملی فناوری نانو تأکید دارد. شرکت فوق به‌‌تازگی
شرکت هندی Advance-Tech, Controls Pvt. Ltd را به‌‌عنوان نماینده تام الاختیار خود
در کشور هند انتخاب کرده تا برنامه آموزشی نانوپروفسور را در این کشور توسعه دهد.

لازم به‌‌ذکر است شرکت Advance-Tech, Controls Pvt. Ltd، دارای برنامه‌های آموزشی و
تحقیقاتی گسترده‌ای در زمینه‌های فیزیک، شیمی، مواد، اُپتیک، فناوری نانو، داروسازی
و… است.

توسعه برنامه فوق، مهارت‌های مورد نیاز دانشجویان هندی را در مشاغل مختلف فناوری
نانو و در زمینه‌های زیست‌فناوری، مواد، پزشکی، الکترونیک، انرژی جایگزین و…
آموزش ارتقا می‌دهد.

برنامه آموزشی علم و فناوری نانوی نانو پروفسور، به‌دنبال توسعه آموزش عملی فناوری
نانو از طریق اتاق‌های تمیز دانشگاه‌های تحقیق‌محور برای دانشجویان مختلف بوده
وبرای برنامه‌های آموزشی فناوری نانو در مراکز دانشگاهی، مؤسسات فنی و… بسیار
مناسب است.

نانو پروفسور دربرگیرنده فعالیت‌های عملی آزمایشگاهی و کتاب درسی ۲۷۵ صفحه‌ای است
که به‌وسیله‌ی متخصصان و کارشناسان زبده علم و فناوری نانو با تخصص‌های نانو فیزیک،
نانو شیمی، نانو زیست‌فناوری، محیط زیست، سلامت و ایمنی تدوین شده است.