دکتر سلطانخواه: فناوری نانو نقش عمده‌ای در توسعه و تکمیل سایر علوم دارد

نشست رسانه‌ای سومین جشنواره بین المللی فناوری نانو در تاریخ ۱/۸/۸۹ در محل دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و جناب آقای دکتر سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.

دکتر سلطانخواه: فناوری نانو نقش عمده‌ای در توسعه و تکمیل سایر علوم دارد

نشست رسانه‌ای سومین جشنواره بین المللی فناوری نانو در تاریخ ۱/۸/۸۹ در محل دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری ریاست جمهور و جناب آقای دکتر سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو برگزار شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این نشست فناوری نانو را دارای نقش عمده‌ای در توسعه و تکمیل سایر علوم و ایجاد ارتباط جدی بین علوم مختلف دانستند.

ایشان همچنین با اشاره‌ای به تاریخچه فناوری نانو در ایران فرمودند: «فناوری نانو عامل تحولات چشمگیری در صنایع مختلف مانند کشاورزی، خودرو و سایر صنایع در کشورمان بوده است و با توجه به اینکه ایران در اوایل دهه ۸۰ به این حوزه وارد شده، اکنون در زمینه فناوری نانو جایگاه اول در بین کشورهای اسلامی و جایگاه چهاردهم در بین کشورهای دنیا را پیدا کرده است».

ایشان همچنین در ادامه صحبت‌های خود اظهار امیدواری کردند که تا افق ۱۴۰۴ در عرصه تجاری‌سازی فناوری نانو و دست‌یابی به سهم بازارهای مناسب جهانی این فناوری جایگاه شایسته‌ای به‌دست آوریم. خانم دکتر سلطانخواه برگزاری جشنواره فناوری نانو را فرصتی مناسب برای ترویج این فناوری در جهت آشنایی عموم، ‌شناسایی پتانسیل‌های تحقیقاتی در کشور، نفوذ فناوری نانو در صنایع موجود و زمینه‌سازی برای حضور شرکت‌های مبتنی بر فناوری نانو در فضای بین المللی دانستند.