پیش‌بینی بازار جهانی نانوکامپوزیت‌ها

موسسه مارکت اند ریسیرچ (Research and Markets) گزارشی با عنوان «بازار جهانی نانوکامپوزیت‌ها (نانوذرات فلزی، نانولوله‌ها، نانوخاک‌رس‌ها، نانوالیاف‌ها، گرافن، فولرین‌ها و POSS) منتشر کرده است.

موسسه مارکت اند ریسیرچ (Research and Markets) گزارشی با عنوان «بازار جهانی
نانوکامپوزیت‌ها (نانوذرات فلزی، نانولوله‌ها، نانوخاک‌رس‌ها، نانوالیاف‌ها، گرافن،
فولرین‌ها و POSS) منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار جهانی نانوکامپوزیت‌های پلیمری در سال ۲۰۰۹ حدود
۱۵/۲۲۳ میلیون دلار بود. بخش‌های مختلفی مانند هوا-فضا و هوانوردی، خودروسازی، غذا،
داروسازی، بسته‌بندی الکترونیک، کالاهای الکترونیک و الکتریسیته، کالاهای ورزشی و
پزشکی تحت تاثیر توسعه نانوکامپوزیت‌های پلیمری قرار گرفته‌اند.

نانوکامپوزیت‌های خاک رس با ارزش تقریبی ۶۵/۸۹ میلیون دلار در سال ۲۰۰۹، بیشترین
سهم بازار این حوزه را به خود اختصاص داده‌‌اند. بیشترین کاربرد نانوکامپوزیت‌های
خاک رس، در بخش‌های بسته‌بندی، هوا-فضا و هوانوردی (نظیر کاربردهای نظامی) بوده است.

همچنین بزرگ‌ترین بازار کاربردی برای نانوکامپوزیت‌ها در سال ۲۰۰۹ به ترتیب:
پلاستیک‌ها و بسته‌بندی (۵/۴۹ میلیون دلار)، هوا-فضا و هوانوردی (۴/۴۵ میلیون دلار)،
و خودروسازی (۳۵/۲۸ میلیون دلار) بوده است.

پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۷، درآمد جهانی سالا‌نه‌ی نانوکامپویت‌ها به ۵/۱۰۴۰
میلیون دلار افزایش یابد.

بازار نانوکامپوزیت‌های خاک رس در بخش بسته‌بندی رشد خواهد کرد و بسته‌بندی همچنان
بزرگ‌ترین بازار نانوکامپوزیت‌ها را (۲۵۳ میلیون دلار) به خود اختصاص خواهد داد.
هوا-فضا و هوانوردی (۵/۱۶۳ میلیون دلار)، خودروسازی (۱۱۰ میلیون دلار)، انرژی (۱۰۱
میلیون دلار)، و الکترونیک و نیمه‌هادی‌ها (۸۹ میلیون دلار) به ترتیب بزرگ‌ترین بخش
بازار نانوکامپوزیت‌ها را تا سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص خواهند داد.

محورهای اصلی گزارش جدید عبارتند از:

• کاربردها براساس بازار و فناوری برای نانوذرات، نانولوله‌ها، نانوخاک‌رس‌ها،
نانوالیاف‌ها، گرافن، فولرین و کامپویت‌های POSS؛

• درآمدهای جهانی تا سال ۲۰۱۷ بر اساس نوع و بازارهای مصرف نهایی نانوکامپوزیت‌ها؛

• ساختار بازار؛

• پیش‌ران‌های بازار؛

• تولیدکنندگان اصلی؛

• نقش‌آفرینان کلیدی در بازار؛

• وضعیت بیش از ۳۵۰ شرکت؛ و

• بازارهای مصرف نهایی شامل هوا-فضا و هوانوردی، خودروسازی، کالاهای مصرفی،
الکترونیک و نیمه‌هادی‌ها، انرژی، محیط زیست و آب، پزشکی و زیست‌فناوری، نظامی و
دفاعی، بسته‌بندی و پلاستیک‌ها.