اندازه‌گیری هم‌زمان مواد بیولوژیک به کمک نانوذرات

روشی دقیق برای اندازه‌گیری هم‌زمان مواد بیولوژیک دوپامین و اسید آسکوربیک، به کمک الکترود اصلاح شده‌ با نانوذرات طلا، به وسیله‌ی شیمیدانان دانشگاه مازندران ارایه شد.

روشی دقیق برای اندازه‌گیری هم‌زمان مواد بیولوژیک دوپامین و اسید آسکوربیک، به کمک
الکترود اصلاح شده‌ با نانوذرات طلا، به وسیله‌ی شیمیدانان دانشگاه مازندران ارایه
شد.

خانم رودابه ولی‌اللهی، کارشناس‌ارشد شیمی تجزیه، به طراحی و ساخت الکترود طلای
اصلاح شده با تک‌لایه‌ی خود انباشته‌ی حاوی نانوذرات طلا پرداخته‌است تا دوپامین و
اسید آسکوربیک را در سطح آن به طور هم‌زمان و به روش الکتروشیمیایی اندازه‌گیری
نماید.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «در این پژوهش،
اسید آسکوربیک و دوپامین در سطح آرایه‌ای از الکترودهایی در ابعاد نانومتر اندازه‌گیری
شدند که دارا بودن محدوده خطی غلظتی مناسب، حد تشخیص پایین و امکان اندازه‌گیری هم‌زمان
این دو ماده در حضور یکدیگر از جمله مزایای این روش است».

خانم ولی‌اللهی در پایان خاطر نشان کرد: «از روش پیشنهادی در این کار تحقیقاتی، می‌توان
در آزمایشگاه‌های بالینی و داروسازی استفاده نمود».

این پژوهش در قالب پایان‌نامه‌ی دوره‌ی کارشناسی‌ ارشد خانم رودابه ولی‌اللهی با
راهنمایی دکتر جهانبخش رئوف، دکتر ابوالفضل کیانی و مشاوره‌ی دکتر رضا اوجانی انجام
شده و برخی از جزئیات آن

در مجله‌یJ Solid State Electrochem (جلد ۱۴، صفحات ۱۱۷۶- ۱۱۷۱، سال ۲۰۱۰)

منتشر شده‌است.