طرح ویژه استرالیا برای ارزیابی نانومواد

وزارت سلامت و پیری دولت استرالیا در ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی، طرح ارزیابی و اطلاع‌رسانی مواد شیمیایی صنعتی ملی (NICNAS) را منتشر کرده است.

وزارت سلامت و پیری دولت استرالیا در ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی، طرح ارزیابی و
اطلاع‌رسانی مواد شیمیایی صنعتی ملی (NICNAS) را منتشر کرده است. بر اساس این طرح،
فرایندهای اجرایی جدیدی برای اطلاع‌رسانی و ارزیابی نانومواد صنعتی‌ ارائه شده است.
نانومواد صنعتی در چارچوب بند ۳ قانون ارزیابی و اطلاع‌رسانی مواد شیمیایی صنعتی
مصوب ۱۹۸۹، به عنوان مواد شیمیایی جدید مدنظر قرار می‌گیرند.

برنامه‌های اجرایی جدید از اول ژوئن سال ۲۰۱۱ اجرا خواهند شد. برنامه‌های مذکور
برای تمامی مواد شیمیایی جدیدی که در قالب تعریف کاری زیر از نانو مواد صنعتی قرار
گیرند، بکار خواهد رفت:

مواد صنعتی‌ای که به طور آگاهانه سنتز، تولید و مهندسی می شوند و دارای ویژگی‌های
منحصر به فرد یا ترکیب منحصر به فردی در مقیاس نانو بوده و اندازه آنها در ابعاد ۱
تا ۱۰۰ نانومتر است. این مواد یا یک نانو شی بوده و یا دارای ساختار نانو هستند.

نکات کلیدی این تعریف عبارتند از:

• موادی که به طور آگاهانه سنتز، تولید و مهندسی می‌شوند با موادی که به طور تصادفی
تولید می‌شوند، فرق می‌کنند؛

• ویژگی‌های منحصر به فرد، به خواص فیزیکی و شیمیایی‌ای مربوط می‌شود که به خاطر
ویژگی‌های نانومقیاس آنها، و در مقایسه با مواد مشابه خود متمایز هستند و باعث
ایجاد پدیده‌های منحصر به فردی می‌شوند که کاربردهای جدیدی را ایجاد می‌کنند؛

• سنگ‌دانه‌ها به عنوان عناصر نانوساختار مد نظر قرار می‌گیرند؛

تمام عناصری که منطبق بر تعریف کاری فوق از نانومواد صنعتی باشند، در صورتی که بعد
از اول ژوئن سال ۲۰۱۱ به بازار معرفی شوند، باید مجوز و تاییدیه NICNAS را دریافت
کنند.

متن کامل این طرح به طور رایگان از طریق
نشانی
قابل دریافت است.