دوره‌های آموزشی تجهیزات فناوری نانو

شرکت ایمن نوآوران نانو و شرکت نواندیشان فناور نانو با همکاری مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران اقـدام به برگـزاری مرحله اول دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی نانو، در روزهای ۴، ۵، ۱۲ و ۱۹ آذر ماه سال ۸۹ در محل پـارک علم و فنـاوری دانشـگاه تهران نموده است.

دوره‌های آموزشی تجهیزات فناوری نانو

شرکت ایمن نوآوران نانو و شرکت نواندیشان فناور نانو با همکاری مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران اقـدام به برگـزاری مرحله اول دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی نانو، در روزهای ۴، ۵، ۱۲ و ۱۹ آذر ماه سال ۸۹ در محل پـارک علم و فنـاوری دانشـگاه تهران نموده است.

این دوره‌ها در دو مرحله مقدماتی و آشنایی با تجهیزات، به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار خواهند شد و محتوای آموزشی سرفصل‌های ارائه شده در آنها بر اساس منابع آزمون سراسری تجهیزات فناوری نانو خواهد بود.

موضوع مرحله اول این دوره، آموزش مقدمات فناوری نانو بوده که طی ۱۸ ساعت به‌وسیله آقای جواد غلامی، دانشجوی دکترای فناوری نانو دانشگاه تربیت مدرس تدریس، خواهـد شد و در پایان دوره گواهی حضور در دوره از طرف مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین دانشگاه تهران به شرکت کنندگان اعطا می‌شود.

عناوین و سرفصل‌های دوره:

• مقدمه‌ای بر فیزیک حالت جامد

• مقدمـه‌ای بر مفـاهیم کوانـتوم

• معـرفی مـواد نـانو سـاختـار؛ نانوذرات، نانولوله‌ها، نانو میله‌ها، نانو پوشش‌ها، دندریمرها، نانوکامپوزیت‌ها

• تقسیم‌بندی بر اساس محدودیت‌های کوانتومی: ۱QC ،۲QC ،۳QC ، ۴QC

• خواص عمومی مواد نانو ساختار؛ خواص مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی، اپتیکی

• خواص ترکیبی مواد نانو ساختار؛ خواص اپتوالکترونیکی، سونوشیمیایی، الکتروشیمیایی، فیزیکو شیمیایی، الکترو مغناطیسی

همچنین مرحله دوم این دوره با عنوان «آشنائی با تجهیزات فناوری نانو» در اسفند ماه ۸۹ برگزار خواهد شد.

سرفصل‌های دوره آشنائی با تجهیزات شامل موارد زیر است:

• تجهیزات‌شناسایی؛ AFM،TEM ،SEM ، STM

• تجهیزات ساخت؛ روش‌های فیزیکی (Ion Implantation و PVD و…) و روش‌های شیمیایی (CVD و…)

• تجهیزات سیستم‌ها؛ LOC ،NEMS ، MEMS

آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در دوره‌های حضوری تا ۲/۹/۸۹ و برای دوره‌های غیر حضوری تا ۳۰/۹/۸۹ است.

علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۹۹۸۰۰، ۸۸۸۹۹۸۰۰۹، ۸۸۹۹۸۰۱۰ و ۸۸۴۱۴۲۷۷ تماس گرفته و یا به پایگاه اینترنتی www.nfnano.ir مراجعه کنند.