اثبات خواص زیستی داربست‌های استخوانی با پوشش نانوساختار

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان، نشان دادند که داربست‌های استخوانی با پوشش شیشه‌ی زیست‌فعال نانوساختار، علاوه بر استحکام بالا، دارای خاصیت زیست‌فعالی و زیست‌اضمحلالی قابل قبولی هم هستند.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان، نشان دادند که
داربست‌های استخوانی با پوشش شیشه‌ی زیست‌فعال نانوساختار، علاوه بر
استحکام بالا، دارای خاصیت زیست‌فعالی و زیست‌اضمحلالی قابل قبولی هم
هستند.

مهندس فریبرز توانگریان، کارشناس ارشد مهندسی مواد، به همراه مهندس سید
ایمان روحانی اصفهانی و دکتر رحمت‌الله عمادی، با انجام تحقیقاتی، به خاصیت
زیست‌فعالی و زیست‌اضمحلالی قابل قبول داربست‌های استخوانی با پوشش شیشه‌ی
زیست‌فعال نانوساختار پی بردند.

این گروه تحقیقاتی، نمونه‌های داربست استخوانی به‌دست آمده از پژوهش‌های
قبلی خود را در محلو‌ل‌‌های SBF و رینگر (از جمله محلول‌های استاندارد برای
بررسی خواص زیست‌فعالی و زیست‌اضمحلالی) در زمان‌های مختلف قرار داده و سپس
نتایج را با تصویربرداری SEM و آنالیز EDX بررسی کرده‌اند.

گفتنی‌است که گروه حاضر، چندی پیش موفق به سنتز این داربست‌های استخوانی و
پوشش‌دهی آنها با شیشه زیست فعال نانوساختار شده بودند.

لازم به توضیح است که مهندسی بافت با هدف ترمیم کامل بافت‌های آسیب دیده در
فرآیند بهبود بافت دخالت می‌نماید. این کار با استفاده از مواد ویژه‌ی
متخلخلی انجام می‌پذیرد که داربست (Scaffold) نامیده می‌شوند و با افزایش
سرعت ترمیم بافت، موجب تشکیل بافتی کامل و سالم می‌گردند. در مواردی که از
داربست‌های زیست‌اضمحلال استفاده می‌شود، پس از مدتی تنها استخوان طبیعی بر
جای می‌ماند و دیگر اثری از ماده‌ی کاشتنی(داربست)، مشاهده نمی‌شود.

جزئیات این پژوهش در
مجله‌ی Materials Letters (جلد۶۴ ، صفحات ۱۵۳۱-۱۵۲۸،
سال ۲۰۱۰)
منتشر شده‌است.