کشف خواص الکتریکی و اپتیکی جدید نانوذرات مس

محققان پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه صنعتی شریف موفق به سنتز نانوذرات مس به روش لایه‌نشانی جدیدی در بستر کربنی شدند.

محققان پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه صنعتی شریف موفق به سنتز نانوذرات مس به روش لایه‌نشانی جدیدی در بستر کربنی شدند.

دکتر طیبه قدس الهی، عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی فیزیک پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ی توسعه‌ی فناوری نانو گفت: «با همکاری محققان پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، دانشگاه صنعتی شریف و صنایع قطعات صاایران موفق به ساخت نانوذرات مس در بستر کربنی با میزان مس و کربن مختلف و بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی این نانوترکیب‌ها شدیم».

دکتر قدس الهی در رابطه با نتایج بررسی‌های صورت گرفته ابراز داشت: «ما یافتیم که انرژی لازم برای تونل‌زنی الکترون بین نانوذرات مس به جذب در ناحیه‌ی مادون قرمز نزدیک، وابسته است و هردوی این‌ها با میزان مس لایه‌ها تغییر می‌کند. از این خاصیت می‌توان برای طراحی حسگر مادون قرمز و حسگر فشار استفاده کرد».

فارغ‌التحصیل دکتری فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف، درباره‌ی چگونگی انجام طرح گفت: «ما نانوذرات مس در بستر لایه‌ی نازک کربنی را به روش لایه‌نشانی هم‌زمان کند و پاش با امواج رادیو فرکانسی و نشست بخار شیمیایی کربن از گاز استیلن در شرایط دمای اتاق ساختیم. میزان مس و کربن لایه‌ها، با انجام آنالیز پس‌پراکندگی راترفورد به‌دست آمد. بستگی دمایی مقاومت نمونه‌ها از دمای نیتروژن مایع تا دمای اتاق اندازه‌گیری شد. طیف جذب اپتیکی در ناحیه‌ی مادون قرمز نزدیک نمونه به روش تبدیل فوریه مادون قرمز به‌دست آمد. همچنین با تغییر شرایط ساخت به لایه‌هایی با درصد متفاوت مس از ۵% تا ۹۷% دست یافتیم».

دکتر قدس الهی با بیان این مطلب که «شرایط خاص لایه‌نشانی، شیمی غیر تر، دمای اتاق و کنترل‌پذیری بالای درصد مس از مزیت‌های روش ارایه شده است» افزود: «این شرایط، پیش‌نیاز استفاده از لایه‌های تهیه شده در ساخت قطعات الکترونیکی و اپتیکی است».

جزئیات این تحقیق -که با راهنمایی آقای دکتر محمدعلی استاد ابراهیم وساقی انجام شده است- در مجله‌ی Physica B (جلد ۴۰۵، صفحات ۳۹۵۱-۳۹۴۹، سال ۲۰۱۰) منتشر شده‌است.